Nyheter i Visma Lön Anställd 8/5

 • 6
 • Tillkännagivande
 • Uppdaterades för 5 månader sedan
 • (Redigerad)
Hej!

Flexibla avtal
Äntligen har vi släppt den efterlängtade funktionen att kunna redigera avtalen i Visma Lön Anställd!

Det innebär att du på respektive kollektivavtal kan ändra start- och sluttider för OB- och övertidsregler samt även ändra OB-, övertids- och komptyp.

Du kan också lägga upp egna OB- och övertidsregler för specifika dagar och datum i kolumnen Lägg till/ta bort period.
Möjligheten finns på nya avtal eller om du kopierar ett befintligt och gör ändringar där.

Tvåtimmarsregeln på alla typer av avtal
Det är nu också möjligt att använda tvåtimmarsregeln får alla typer av avtal. Detta var tidigare enbart möjligt för avtalen Hotell och Restaurang och Detaljhandeln


Detta betyder att Visma Lön i kombination med Visma Lön Anställd nu kommer att stödja många fler kollektivavtal!

Läs mer här: Nytt i Visma Lön Anställd
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

 • 94,360 poäng 50k badge 2x thumb
 • Glad!

Publicerades för 5 månader sedan

 • 6
Foto på Aktivvard

Aktivvard

 • 112 poäng 100 badge 2x thumb
Hej 

Stöder det vårdförbundets avtal? Vi har dygnet runt pass med olika OB på dygnet. Innebär era ändringar att jag nu kan skräddarsy utifrån våra schema?
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

 • 94,174 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Nu kan jag inte vårdförbundets avtal i detalj men i Visma Lön Anställd kan du lägga in alla möjliga kombinationer av OB-tider.
Det finns också stämpling över midnatt, så jag ser inte att det skulle vara några problem för er att använda tjänsten! :)

Om du inte arbetar med Visma Lön Anställd idag kan du läsa om hur du aktiverar det här: Kom igång med Visma Lön Anställd för företaget »
(Redigerad)
Hej,

I Träindustriavtalet är det i stort tre OB-regler som gäller:

OB1: mån - tor 17-24 samt tis-fre 05-06

OB2: tis - fre 00-05

OB3: fre 17 - mån 06

Men jag får liksom inte till detta när jag försöker ända i ett avtal. Försöker lägga in en ny peroid under OB men men då måste jag välja datum och kan inte lägga in enbart vilka veckodagar som det ska gälla löpande.

Hur göra, eller är det fortsatt en begränsning som finns i nuvarande lösning?


Foto på Aktivvard

Aktivvard

 • 112 poäng 100 badge 2x thumb
Hej
Finns det någon konsult hos er som kan hjälpa oss med att lägga upp vårt avtal i Visma?
Foto på Jim

Jim

 • 292 poäng 250 badge 2x thumb
Vad jag kan se saknas Övertid 3 för "Hotell & Restaurang Facket".

Hur är det med avrundning (del av halvtimme avrundas uppåt till närmsta hela halvtimme) för Övertid & OB, är det implementerat i "bakgrunden" ?
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

 • 94,360 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Ursäkta sent svar, jag var tvungen att dubbelkolla med vår utvecklingsavdelning hur det funkar.

@Listspecialisten: att lägga in fria perioder till exempel måndag-torsdag fungerar precis som du säger inte idag. Vi har fått fler synpunkter på detta och har med oss det till uppdateringar av funktionen. - någon tidsram vågar jag inte ge.

@Aktivvard: Själva funktionen i sig att lägga in sina avtalsregler är enkel så länge som du har koll på ditt avtal. Mina kollegor på supporten kan absolut hjälpa dig att fylla i uppgifterna (https://vismaspcs.se/kontakta-oss). Behöver du däremot hjälp med att tolka avtalet så rekommenderar jag dig att vända dig till ditt kollektivavtal eller någon av våra konsulter.https://vismaspcs.se/kontakta-oss/partners-och-aterforsaljare

@Jim: Vad det gäller avrundning av övertid och OB så kan man ställa in på övertid att den bara ska kunna genereras efter ett visst antal minuter. Vad jag har kunnat tyda står det 30 min som standard på Hotell- och Restaurangavtalet. Detta innebär också att övertid bara kommer att betalas ut i 30 min-intervall, dvs om en anställd jobbat 45 min övertid så blir det 30 min övertid och resten flex om man använder sig av det.
OB däremot går inte att avrunda utan där blir det alltid faktiskt arbetad ob-tid.

Övertid 3 går heller inte att välja idag, precis som du säger. Vi håller på att undersöka den saken och jag uppdaterar när jag vet mer. Ville ge ett svar innan helgen på era övriga frågor.

/Anna
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

 • 94,360 poäng 50k badge 2x thumb
@Listspecialisten: Idag har vi släppt en uppdatering av Visma Lön Anställd som gör att du kan lägga in fler veckodagar i Perioder.
Du lägger in respektive dag med de tiderna som gäller för just den veckodagen.
/Anna
(Redigerad)
Foto på Jim

Jim

 • 292 poäng 250 badge 2x thumb
Övertids- och kompersättning utbetalas endast efter hela fullgjorda minuter:

Den har jag inställd på 5min för tillfället, för att över huvud taget få det hela att fungera någorlunda rätt. Men det krävs ändå att jag går in manuellt och avrundar uppåt till närmaste hela halvtimme.


Vad gäller avrundningen så är det något som regleras i kollektivavtalet, och bör integreras i avtalet, alternativt att man kan göra inställningar själv för avrundning.

För Övertid gäller följande enligt Hotell & Restaurang Fackets kollektivavtal:

Anmärkning:
Arbetstid som tillfälligt förlängs med högst 10 minuter räknas inte som övertid.
Övertid del av halvtimme, ersätts som full halvtimme.
Det betyder med andra ord att om en person jobbar 45min övertid, ska Visma Lön Anställd registrera Övertid1 med 60min om man väljer att ta ut det i pengar. Väljer man att lägga det till sin komptid ska tiden avrundas uppåt till 60min, sedan ska det gångras med 1.5, vilket gör att kompsaldot ska öka med 90min.

För OB:

Varje påbörjad halvtimme betalas som full halvtimme.

Att detta inte lagts med det inbyggda kollektivavtalet från början gör att Visma Lön Anställd mer eller mindre är obrukbart för våran del i dagsläget.


För att göra Visma Lön Anställd användbart, bör allt styras genom Avtal samt Schema. En person stämplar in enligt schema, stämplar ut 2 timmar senare än sitt schema, då ska Visma Lön Anställd helt själv kolla gentemot schemat att personen ifråga har jobbat övertid med 2 timmar, och automatiskt registrera det som Övertid1 enligt regler för avtalet. Utöver det kolla avtalet och se om det ska registreras OB också.

Som det är i dagsläget är jag tvungen att gå in manuellt på dagen ifråga, första ändra från "Arbetad tid" till "Övertid i pengar". Sedan redigera tiden, och avrunda uppåt till närmsta hela halvtimme för att det ska bli rätt i Visma Lön 600.

Därmed avstår jag från att använda Visma Lön Anställd fullt ut till alla anställda, då jag inte tjänar något på använda det gentemot att knappa in övertid manuellt i Visma Lön 600 i kalendariet.


Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

 • 92,890 poäng 50k badge 2x thumb
Tack för att du förtydligar ytterligare! Jag tar detta vidare och återkommer om jag har några nyheter eller liknande :)
/Anna
(Redigerad)
Foto på Tina

Tina

 • 276 poäng 250 badge 2x thumb
Hej!
Vi håller på att lägga in vårt avtal i OB-reglerna och blir lite fundersamma vad det gäller "Helgdag i samband med....". Vad är det? Är det dag före helgdagen eller är det dagen efter? Vårt avtal säger att dag före en viss helgdag ska det vara en sorts OB och helgen efter fram till första vardagen är det OB. Hur gör vi och hur tolka vi denna formulering? Tacksam för svar, då vi ringde supporten och de inte heller var riktigt säkra på det.
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Community Manager

 • 91,910 poäng 50k badge 2x thumb
Hej!

Jag vill bara börja med att säga att vi kommer se över beskrivningen i våra hjälptexter - det här var inte helt lätt att ta reda på. :)

Helgdag i samband med.. är vad många företag kallar klämdag. Den kan infalla både före och efter helgdagen. Om helgdagen är på en tisdag så är måndagen en klämdag som kan ha specifika regler. Och samma sak om helgdagen infaller på en torsdag, så är fredagen en klämdag. Om två OB-regler krockar med varandra så väljer Visma Lön Anställd alltid den högre nivån (ex om 6 juni är en lördag).

Exempel Helgdag i samband med nationaldagen:
Nationaldagen infaller i år på en torsdag. Företaget har ledigt klämdagen idag, fredag, då gäller Helgdag i samband med nationaldagen.
Denna regeln är då högre prioriterad än en ob-regel för en "vanlig" fredag.
En fredag ger normalt sett OB1 och Helgdag i samband med nationaldagen ger OB 2.
Då kommer det bli OB 2 idag.


Du får gärna specificera vilka dagar du har "specialregler" i ditt avtal, till exempel dag innan midsommarafton, så kanske vi kan få in dem som specifika perioder i Visma Lön Anställd istället för att läggas upp manuellt.
Det går att lägga upp enskilda datum men rörliga helger måste då justeras varje år.
/Anna