Nyheter och förbättringar i Visma Ekonomiöversikt - oktober/november

  • 2
  • Tillkännagivande
  • Uppdaterades för 11 månader sedan
Skapa prognoser 
Nu kan du skapa prognoser, baserade på faktiskt utfall och budgeterade värden. För att skapa en prognos, välj Budget & Prognos – Resultatprognos – Skapa prognos och välj vilka data du vill basera den på.

Anpassa månadsrapporten
Det är nu möjligt att välja vilka kolumner du vill ha med i Resultatrapport – Månad.

Nya kolumner för avvikelse i månadsrapporten
Nya kolumner som visar den månatliga och ackumulerade avvikelsen mellan nuvarande och föregående år, antingen i form av ett procenttal eller ett belopp, har lagts till i Resultatrapport – Månad.

Du hittar nyheter och förbättringar i Nytt i Visma Ekonomiöversikt »
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Content Producer - Administrationsfamiljen

  • 30,906 poäng 20k badge 2x thumb
  • glad

Publicerades för 11 månader sedan

  • 2

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.