Nytt i Visma Advisor - november

  • 3
  • Tillkännagivande
  • Uppdaterades för 11 månader sedan
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Följande förbättringar har vi släppt i Advisor.

Lägg till länkar till externa tjänster på kundens samarbetssida
Nu kan du lägga till egna länkar till system som du jobbar i. Du lägger till länkarna i rutan Övriga tjänster på kundens samarbetssida. Välj Lägg till länk och skriv in webbadressen och en länktext för att lägga till en länk. De tillagda länkarna kommer att vara synliga i rutan Starta tjänst inne på kunden, och du kan enkelt starta dina system direkt därifrån.
Genom att lägga till kolumnen Starta tjänst i kundlistan gör du systemen ännu mer lättillgängliga, eftersom du då kan starta dem utan att ens behöva gå in på kunden.

Ta bort/avidentifiera kund
På grund av GDPR har vi lagt till funktionalitet för att ta bort/identifiera en kund. 

För att ta bort/avidentifiera en kund går du till den aktuella kunden, väljer Redigera och väljer sedan Ta bort nederst till vänster. Om du har jobbat med kunden på något sätt (gjort tidsregistreringar, lagt till bevakningspunkter, resursplanerat och så vidare), så kan denne inte tas bort, utan kommer istället att avidentifieras.

En avidentifierad kund kommer inte längre att visas i kundlistan, men kan komma att visas i avidentifierat läge i rapporter, fakturahistorik, med mera.

Välj pristyp för fakturaunderlag

Nu kan du välja Pristyp när du skapar fakturaunderlag. När du använder dig av det här urvalet kommer bara den valda pristypen att inkluderas i fakturaunderlaget.

Kopiera en existerande systemdokumentation från en kund till en annan
Det är nu möjligt att kopiera en existerande systemdokumentation från en kund till en annan. Ett nytt val vid namn Kopiera från kund återfinns nu under knappen Ny systemdok. under Kunder – Dokumentation – Systemdokumentation.  När du väljer Kopiera från kund får du sedan välja vilken kund och vilken systemdokumentation du vill kopiera från. Alla uppgifter i den existerande systemdokumentationen överförs till den nya. När kopieringen är slutförd är det möjligt att redigera alla uppgifter, med undantag för ERP-system. 

Läs mer i Nytt i Visma Advisor »
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Content Producer - Administrationsfamiljen

  • 30,906 poäng 20k badge 2x thumb
  • glad

Publicerades för 11 månader sedan

  • 3

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.