Nytt i Visma Advisor - november

  • 2
  • Tillkännagivande
  • Uppdaterades för 2 veckor sedan
Följande förbättringar har vi släppt i Advisor.

Välj pristyp för fakturaunderlag
Nu kan du välja Pristyp när du skapar fakturaunderlag. När du använder dig av det här urvalet kommer bara den valda pristypen att inkluderas i fakturaunderlaget.

Kopiera en existerande systemdokumentation från en kund till en annan
Det är nu möjligt att kopiera en existerande systemdokumentation från en kund till en annan. Ett nytt val vid namn Kopiera från kund återfinns nu under knappen Ny systemdok. under Kunder – Dokumentation – Systemdokumentation När du väljer Kopiera från kund får du sedan välja vilken kund och vilken systemdokumentation du vill kopiera från. Alla uppgifter i den existerande systemdokumentationen överförs till den nya. När kopieringen är slutförd är det möjligt att redigera alla uppgifter, med undantag för ERP-system. 

Läs mer i Nytt i Visma Advisor »
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Moderator

  • 29,520 poäng 20k badge 2x thumb
  • glad

Publicerades för 2 veckor sedan

  • 2

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.