Nytt räkenskapsår 2018-01-01 - köpa Deklaration/Årsredovisning 2018-03-01

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
Jag har AB och och började nytt räkenskapsår 2018-01-01. Från 2018-03-01 ny redovisningsbyrå kommer att ta över bokförning. Nu används Visma Administration 1000 och från mars blir det Visma eEkonomi Smart. Vi tänker flytta alla bokningar från Jan 18 till Visma Eekonomi och också aktiviera  Deklaration/Årsredovisning. Kommer  Deklaration/Årsredovisning fungera och ''se'' alla transaktion från 2018-01-01? Eller bara Mar-Dec 18?
Vad blir det bäst lösning att fa alla siffror korrekt i  Deklaration/Årsredovisning för 2018?
Foto på jeriksson

jeriksson

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Sofia Johansson

Sofia Johansson, Moderator

  • 5,222 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!


Om du aktiverar tillägget för Deklaration/Årsredovisning i eEkonomi kommer uppgifterna från din bokföring att hämtas.
Har du då läst in SIE-filer för bokföringen avseende perioder tidigare än vad ni startar i eEkonomi så kommer dessa att hämtas.

Ha det gott!

/Sofia