OB utan kollektivavtal - visma stämpla

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 2 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Ändra klockslag för OB-tid i Lön Anställd

Jag ser i forumet att frågan varit uppe tidigare, såg något så gammalt som 5!!! år Men jag tar ett varv till.

Önskemålet är att kunna ställa in egna ob-regler utan kollektivavtal som sedan beräknas automatisk både i Visma stämpla och förs över i lön på lönekörning.

Då det finns stöd för ob genom kollektivavtal så finns ju funktionen i grunden och borde enkelt kunna anpassas. En enkel lösning borde vara att ta ett formulär för ett kollektivavtal, ta bor alla förinställda variabler och göra dem valbara!?

En långt ifrån optimal lösning, men en funktion som åtminstone skulle underlätta är att kunna stämpla ob som en händelse. Den skulle kunna var en duplicering av arbetad tid men med annan namn. Då ser man i alla fall vilka dagar men ska gå igenom och lägger över lite ansvar på den anställde.

Har ni annars något API för stämpla så att jag kan lösa det själv?

Finns det något annan lösning på mitt problem som jag missar?
Foto på Joakim Berndt

Joakim Berndt

  • 164 poäng 100 badge 2x thumb
  • Frustrerad

Publicerades för 2 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.