Om man köper en vara eller tjänst åt kund i utvärderingssyfte vilket konto bör man då använda?

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 9 månader sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Om en konsult gör ett uppdrag åt en kund och i uppdraget ingår att konsulten köper en vara eller tjänst som konsulten ska utvärdera.

Konsulten vidarefakturerar sedan kostnaden för varan/tjänsten dvs konsulten tar kostnaden i sin bokföring och lyfter moms och vidarefakturerar kostnaden med 25% moms oavsett ursprungsmoms.

Vilket konto är då lämpligt att använda?

konto 4400 inköp av varor?

spelar det roll om det är vara eller tjänst?
Foto på Jan @mitomada.se

Jan @mitomada.se

 • 4,524 poäng 4k badge 2x thumb

Publicerades för 9 månader sedan

 • 0
 • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,752 poäng 50k badge 2x thumb
Inköp i klass 4 handlar mer om köp av varor för att sälja, jag ser det mer som köp av en vara som ska förbrukas och siktar på 5460.

Mikael
Foto på AccountantfromHell_singland

AccountantfromHell_singland, Champion

 • 26,578 poäng 20k badge 2x thumb
Det borde ju även innebära att varan är kundens då den vidarefaktureras dit så vitt jag förstår det. Om varan är "intressant" för t.ex. Skatteverket så hamnar ju problemet där. 
Foto på Jan @mitomada.se

Jan @mitomada.se

 • 4,524 poäng 4k badge 2x thumb
ok  varan och/eller tjänsten kommer förbrukas/slängas av konsulten under / efter utvärderingenoch kommer inte kunden till del "fysiskt"

- kunden får utvärderingen till sig och kunden får betala kostnaden för köpt och utvärderad vara/tjänst via vidarefakturering samt förstås får kunden även betala arvode för själva utvärderingen.

jag tolkar det som att konsulten köper en vara/ tjänst och förbrukar den för att leverera sin tjänst = utvärdering.

så då låter 5460 förbrukningsmaterial lämpligare.

angående skatteverket så finns den aspekten också - om utvärderingen avser t ex miljö och mat på restaurang så blir det kostförmån för den som utför uppdraget såvida man inte bara tar en smakbit.

(Redigerad)