Ombildning EF till AB inkråm

 • 0
 • 5
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 månad sedan
 • Besvarad
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Jag håller på och ombildar min enskilda firma till aktiebolag och har några frågor. Jag vill flytta tillgångarna till mitt nya företag.

1. Jag har ett tillgodokvitto. Hur bokför man den flytten? Den är idag bokförd på 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantören.

2. Man ska tydligen upprätta ett inventariedokument där man beskriver de inventarier och deras värde. Jag har enbart förbrukningsinventarier (<0.5pbb, <3års livslängd), så de är alla direktavskrivna. Måste man ändå upprätta en sådan lista för dessa saker? Det är blandade inventarier, från dator ner till usb-minnen.
Foto på Fredrik

Fredrik

 • 760 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 5
Foto på Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

 • 5,170 poäng 5k badge 2x thumb
Hej,
Det man gör är i princip att flyttar hela inkråmet (balansrapporten) till AB och det i sin tur innebär ju också att ett "bokslut" ska göras i EF. EF avslutas därefter i bokföringen så inget återstår till den kommande deklarationen - dvs det finns ingen BR kvar. Kolla om du kan hitta någon mall för ett överlåtelseavtal mellan EF och AB som blir grunden för själva transaktionen. Lycka till
Foto på Fredrik

Fredrik

 • 760 poäng 500 badge 2x thumb
Jag pratade med Skatteverket idag en lång stund och fick till svar att man kunde föra över alla tillgångar till AB't utan att behöva betala någon skatt (om man uppfyller de krav som står här: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foretagare/andraochombilda/ombildaenskildnaring...). 

Jag tänkte ta ett exempel med fiktiva siffror men med de konton som behöver nollas från balansräkningen.

Fordringar
1510 Kundfordringar -> 100 000,00
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer -> 5 000,00

Övriga omsättningstillgångar
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto -> 300 000,00

Eget kapital
2012 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) -> 50 000,00
2013 Övriga egna uttag -> 150 000,00
2018 Övriga egna insättningar -> 10 000,00

Kortfristiga skulder
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% -> 50 000,00
2641 Debiterad ingående moms -> 4 000,00

Mot vilka konton ska dessa nollas ut?

För man in alla belopp från dessa konton i EF till samma konton i aktiebolaget?
Foto på Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

 • 5,170 poäng 5k badge 2x thumb
Du nollar ut allt mot eget kapital i enskilda firman
I AB finns ju inga konton för egna uttag och insättningar - bokföres mot förslagsvis konto 2893
Kan vara bra att ha ett särskilt kontonummer för bankkontot från EF (olika nr i banken)
Foto på Ylvis

Ylvis

 • 332 poäng 250 badge 2x thumb
Mycket bra tråd detta, men...hur gör man med inventarier av mindre värde (under 10000:-). Om AB tar över dessa inv/verktyg; Blir det en försäljning från EF till AB? Med eller utan moms?
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 74,546 poäng 50k badge 2x thumb
Ja det blir en försäljning
Om båda parter är momsregistrerade behöver försäljningen inte beläggas med moms i samband med överlåtelse av hela eller delar av en verksamhet

Mikael
Foto på Fredrik

Fredrik

 • 760 poäng 500 badge 2x thumb
Kan du ge ett exempel med konton?

Jag gissar på att allt ska summeras upp på 2013 till sist? Dock ska summan ut inte tas upp i deklarationen eftersom uttaget är skattefritt vid ombildning. Har jag förstått det rätt?
Foto på Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

 • 5,170 poäng 5k badge 2x thumb
2013 och 2018 nollställs mot 2010 eget kapital. Det ska bli noll på alla konton i balansrapporten. Resultatet som åstadkommits under perioden kommer ju ändå upp i din självdeklaration
Foto på Fredrik

Fredrik

 • 760 poäng 500 badge 2x thumb
Vad använder man för motkonto när man bokför de ingående konto-saldona i AB't?
Foto på Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

 • 5,170 poäng 5k badge 2x thumb
För att det ska fungera fullt ut med reglerna för beskattningen så ska ju det egna kapitalet i EF vara positivt. Det innebär att överföringen blir att betrakta som lån från aktieägare konto 2893
Foto på Fredrik

Fredrik

 • 760 poäng 500 badge 2x thumb
Så i slutändan förs allt kapital ut på konto 2010 i EF och in på konto 2893 i AB?
Foto på Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

 • 5,170 poäng 5k badge 2x thumb
Nja - så blir det ju inte riktigt. När du för in tillgångs- och skuldkontona i AB så blir det i normalfallet en differens. Den ska föras in på 2893 OBS att det då är en kreditering av det kontot som ska göras.
I enskilda firman avslutar du allt genom att använda dig av eget uttag kontra eget kapital - så du kommer inte att ha några utgående balanser i BR i EF
Foto på Fredrik

Fredrik

 • 760 poäng 500 badge 2x thumb
Jag tror det var det jag menade, fast jag inser att jag var lite otydlig :) jag ska testa att bokföra detta ikväll, så får vi se vad resultatet blir. Jag återkommer säkert :) jättestort tack för hjälpen i vilket fall!
Foto på Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

 • 5,170 poäng 5k badge 2x thumb
Jag önskar dig verkligen lycka till!
Foto på Fredrik

Fredrik

 • 760 poäng 500 badge 2x thumb
Sådär, nu har jag bokat upp allt i EF på konto 2010, vilket nu innehåller hela det beräknade resultet.

Med exemplets siffror blev det debet 549 000,00 på konto 2010.

1510 Kredit  100 000,00
1684 Kredit      5 000,00
1930 Kredit  300 000,00
2012 Kredit    50 000,00
2013 Kredit  150 000,00
2018 Debet    10 000,00
2611 Debet    50 000,00
2641 Kredit      4 000,00
===================
2010 Debet  549 000,00
  
Sen förde jag över allt till AB't och använde 2893 som motkonto.

1510 Debet  100 000,00
1684 Debet      5 000,00
1930 Debet  300 000,00
2012 Debet    50 000,00
2893 Debet  150 000,00
2893 Kredit    10 000,00
2611 Kredit    50 000,00
2641 Debet      4 000,00
======================
2893 Kredit  549 000,00

I min balansräkning i AB't ligger jag nu några tusenlappar minus (jag har haft några utgifter som jag betalat med privata pengar). Det är dock samma summa som fanns där innan jag bokförde överflytten.

Ser det rätt ut?
Foto på Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

 • 5,170 poäng 5k badge 2x thumb
Återstår att bokföra resultatet i EF? Då borde alla konton bli noll i BR för EF. Konto 2012 i AB? Borde nog vara 1630 - för det är skattekontot du menar kan jag tro? 
Foto på Fredrik

Fredrik

 • 760 poäng 500 badge 2x thumb
Japp, det är skattekontot, summan där är en inbetalning till skatteverket för F-skatt och egenavgifter. Jag har skickat in en ny preliminärskatteändring, så de pengarna borde betalas tillbaka in på mitt privata skattekonto (som betalas ut till mitt privata bankkonto). De pengarna kommer då behöva flyttas till AB's bankkonto. Krediterar man då 1630 och debiterar 1930? Eller behöver man bokföra alla transaktioner (privat skattekonto -> privat bankkonto -> AB bankkonto)?

"Återstår att bokföra resultatet i EF" - Menar du göra ett bokslut i EF?
Foto på Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

 • 5,170 poäng 5k badge 2x thumb
svar ja - på båda frågorna
Foto på Fredrik

Fredrik

 • 760 poäng 500 badge 2x thumb
Jag har förlängt räkenskapsår, så jag är osäker på om jag ens kan göra ett bokslut än eller om jag måste vänta till 2019 (mitt räkenskapsår är 2017-08-07 - 2018-12-31 i EF).

Jag har i vilket fall gått igenom checklistan för årsbokslutet och hittat några problem som verkar vara relaterade till resultatkonteringarna som jag gjorde här ovan.

1. Moms: Momsredovisningen för samtliga perioder inom året måste vara bokförda.
När jag väljer Ny momsredovisning för Januari-Mars får jag en varning: Vid kontroll av momsrapporten hittades avvikelser kopplade till 1 verifikation. Verifikationen behöver kontrollers.

Verifikationen i frågan är den här ovan:
2611 Debet 50 000,00
2010 Kredit 50 000,00

Kan man bara ignorera varningen och bokföra momsperioden ändå? Allt visar 0 utan ruta 05 (Momspliktig försäljning som ej ingår i annan ruta) som visar summan av bokförda skickade fakturor.

2. Reskontror: Saldot på kundfordringskontot (1510) är 0,00 kr per 2018-12-31. Summan av obetalda kundfakturor på samma dag är 100 000,00 kr. Dessa belopp ska stämma överens.
"Rätta genom att göra så här: Skapa en korrigeringsverifikation för den verifikation som felaktigt bokförts mot 1510 och flytta beloppet från 1510 genom att bokföra beloppet på kontot där beloppet egentligen ska vara."

Här igen verkar programmet inte gilla att jag bokförde bort saldot på 1510 här ovan till 2010, eller så gillar det inte att jag har obetalda kundfakturor. Vad har jag gjort fel?
Foto på Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

 • 5,170 poäng 5k badge 2x thumb
Aha - var det så nytt EF. Hur som helst så kan du ju avvakta med det slutgiltiga i EF eftersom du har det förlängda räkenskapsåret. Du har ju förstått tanken eller hur? När det gäller 1510 misstänker jag att det är som du beskriver; betalningen av fakturorna har inte gjorts "den vanliga" vägen utan har ju överlåtits. Så jag kan inte se att du gjort något fel :-D Jag jobbar själv i Visma Adm och där uppstår inte den frågan och jag är inte så hemma i eEkonomi. Försöka kolla med supporten hur du bäst får bort varningen om det är viktigt för dig. I grunden vet du ju vad det beror på och en enskilda firman kommer ju inte att vara aktiv
Foto på Fredrik

Fredrik

 • 760 poäng 500 badge 2x thumb
Nu har jag en följdfråga angående bokföringen till skattekontot.

När jag nollade 2012 i EF flyttade jag över det till 2012 i AB, som sen korrigerades till 1630 enligt ovan rekommendation. Pengarna på EFs skattekonto flyttades dock inte, utan drogs av Skatteverket ett par dagar senare. Hur bokför jag bort det i AB? Mot 2510/2518? Transaktionen skedde ju dock aldrig på ABs skattekonto, eftersom det var EFs skatteskuld, så skulle inte det vara missvisande i bokföringen?
Foto på Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

 • 5,170 poäng 5k badge 2x thumb
Om du stämmer av 1630 i AB - kontoutdraget från skatteverket mot din bokföring så har du ju en differens om allt är korrekt. Den dragning som skatteverket gjort (för din F-skatt?) bokför du 2893 debet 1630 kredit. Då borde du nå rätta saldot i AB
Foto på Fredrik

Fredrik

 • 760 poäng 500 badge 2x thumb
Jag har ett par (förhoppningsvis) avslutande frågor kring det som fördes in i AB't.

1. Egna uttag-egna insättningar (2013 och 2018) som fördes in på 2893 är pengar som jag tagit ut som "lön". 
Nu antar jag att man behöver boka om dem till en riktig löneutbetalning (bruttolön) som beskrivet i länken? https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/bokfora-lon-i-eekonomi

2. Nästa periods moms-redovisning borde enbart redovisas genom AB't, eftersom alla moms-belopp har förts över till AB't från EF. Korrekt?

3. Alla övriga belopp som är bokförda på 2893, vad gör man med dem? AB't kan ju inte vara skyldig mig som ägare över en halv miljon helt plötsligt? :)
Foto på Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

 • 5,170 poäng 5k badge 2x thumb
1. Du bör nog inte boka detta som lön eftersom det är en del av finessen med underprisöverlåtelser. I din självdeklaration kommer du ju att deklarera för det slutliga resultatet i EF. Kom ihåg att beräkna egenavgifter exakt och inte med schablon
2 Svar ja - det är korrekt
3. Om det är rätt gjort så betraktas ju detta som ditt tillgodohavande i bolaget. Du kommer kanske att behöva plocka ut av det för att betala egen skatt mm som du tidigare bokförde i EF.
Foto på Fredrik

Fredrik

 • 760 poäng 500 badge 2x thumb
1. Så vad betyder det skattemässigt? Man skattar för hela resultatet i EF, men behöver inte beskattas på värdet av företaget vid överlåtelsen?

3. Jag hänger inte riktigt med tror jag. Har jag alltså rätt att ta ut dessa pengar utan beskattning?
Foto på Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

 • 5,170 poäng 5k badge 2x thumb
1. Stämmer bra. Det är ju det här som är vitsen med att göra en överlåtelse av inkråmet av EF till ett eget AB - men självklart måste du slutdeklarera vinsten från EF. 
3. Det kan ju vara så här: Du kommer att behöva betala skatt (egen privat skatt) för resultatet i EF, när taxeringen är färdig. Då bokför du så här när du betalar den: D2893/K19XX.
Det innebär att det saldo som uppstår på 2893 de facto är ditt tillgodohavande i AB, men det gäller att ha koll så inte otillåtet lån uppstår :-D
Foto på Fredrik

Fredrik

 • 760 poäng 500 badge 2x thumb
1. Ah, det är jag som missuppfattat vad som innebär med en underprisöverlåtelse då. När jag pratade med Skatteverket andra gången pratade jag med en kvinna som påstod att man kunde föra över allt, vilket jag tolkade som att jag kunde föra över hela resultatet och därmed undgå att betala skatt för EF helt och hållet detta år (det skulle deklareras i AB istället). Det är därför jag helt missuppfattat dig. Men det är alltså enbart realtillgångarna som undgår uttagsbeskattning, i mitt fall mina inventarier, eller hur?

3. Alltså hade jag inte behövt föra över saldot på företagskontot i EF till företagskontot i AB, eftersom alla de pengarna redan var mina privata (de ska förstås täcka den skatteskuld de inbringar). Det är väl det som är kruxet i skillnaden mellan EF och AB. I EF är detta tillåtet eftersom det inte finns något förbjudet lån, medan detta hade varit ett förbjudet lån i AB.
(Redigerad)
Foto på Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

 • 5,170 poäng 5k badge 2x thumb
Förstår  inte vad du menar---det kan ju egentligen bara uppstå två scenario
Foto på Fredrik

Fredrik

 • 760 poäng 500 badge 2x thumb
Två scenarion av vadå?
Foto på Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

 • 5,170 poäng 5k badge 2x thumb
Sorry för min otydlighet - jag menar att antingen är det ju ett tillgodohavande eller motsatsen
Foto på FrankM

FrankM

 • 140 poäng 100 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Bokföra överlåtelse av EF till AB - Skatt.

Hej

Mitt bolag har nu precis tagit över hela verksamheten i min enskilda firma, d.v.s. en inkråmsöverlåtelse med allt av realtillgångar (vilket i praktiken numera endast var pengar på firmans bankkonto) samt expansionsfond och periodiseringsfond för taxeringsåren 2015 & 2016.

Låt oss säga att min EF hade 200 000 kr på kontot, 100 000 i expansionsfond, 30 000 i periodiseringsfond från 2015 och 20 000 i periodiseringsfond för 2016. Jag har bokfört detta som följer:

I min EF
2013 D200000
1930 K200000

I mitt AB
1930 D 200000
2091 K 78000
2115 K 30000
2116 K 20000
2893 K 72000

Är detta rätt? Har jag missat något?

Mitt nästa steg nu är att ta ut de 72000 till mig själv privat (utan skattekonsekvenser) och sedan avregistrera min enskilda firma. När jag lämnar in deklarationerna för 2018 (i 2019) kommer att lämna in blankett K7 för mitt AB och en bilaga till min privata deklaration där jag informerar om överlåtelsen.

Mvh
Frank Mortensen
Foto på Sofia Johansson

Sofia Johansson, Moderator

 • 5,440 poäng 5k badge 2x thumb
Hej FrankM!

När jag jämförde din kontering och hantering av debet och kredit med tidigare kommenterar som blivit "OK:ade" så ser din också korrekt ut.
Ser ut som att du fått med de fonderna du skriver, så om du inte har något annat du inte skrivit om ser det inte ut som att du missat något :)

Ha det gott!

/Sofia 
Foto på skargard

skargard

 • 82 poäng 75 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette inkråm överlåtelse EF till AB - eEkonomi.

Jag har startat ett AB och ska du föra över tillgångarna från mitt EF. Det finns inga inventarier eller dylikt, endast en summa pengar och någon skuld.
EF kommer sedan att läggas ner.
Jag undrar nu hur detta bokförs i EF samt i det nya AB:et.
Använder eEkonomi till båda företagen.
Foto på Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

 • 5,170 poäng 5k badge 2x thumb
Hej! Principiellt så bokför du in den befintliga balansrapporten från EF i AB. I EF avslutar du alla konton mot eget kapital. För övrigt - se ovan :-)
Foto på LB

LB

 • 102 poäng 100 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Överlåtelse Enskild Firma till AB.

Hej,

Hoppas på att få ta del av all den kunskap som finns här inne!

Jag startade under 2018 en enskild firma som gick så pass bra att jag valde att starta ett aktiebolag istället. Jag ska nu göra en överlåtelse från den enskilda firman till aktiebolaget men har ett par transaktioner jag inte vet vad jag ska göra med. Nedan kommer en beskrivning av hur jag menar (dock påhittade siffror :))

RR
Intäkter                  - 200 000
Kostnader:               50 000
Resultat:               - 150 000

BR
Skattekonto             2 500
Bank:                       190 000
Debiterad prelskatt  450

Så som jag har förstått det kan jag flytta över intäkter, kostnader och bankkontot till mitt AB. Men gör denna verifikation får jag ju en differens på 2 950 kr, dvs skattekontot och debiterad preliminärskatt. Vad gör jag med dessa? Tänker jag fel att jag ska bokföra enligt följande?

Intäkter                    200 000
Kostnader               - 50 000
Bank                       - 190 000


Tack på förhand!
Foto på LB

LB

 • 102 poäng 100 badge 2x thumb
Hej,

Har läst igenom tråden och blivit lite klokare men inte helt. :) Mina frågor är:

- Ska jag göra en insättning till bankkontot på 2500 + 450 kr för att det inte ska bli någon differens?

- Går det bra att flytta över intäkter och kostnader för året? När avslutar jag min enskilda firma?

Tack!
Foto på My Janhall

My Janhall, Moderator

 • 2,516 poäng 2k badge 2x thumb
Hej LB,

- Det beror lite på vad du har på skattekontot. Är det moms? Jag hittade bra info på skatteverkets hemsida Ombilda enskild näringsverksamhet till aktiebolag angående hur man hanterar momsen. 

-  Det är balansen (balansrapporten) du flyttar över till ditt Aktiebolag. Enligt Skattverket så gör du din sista redovisning av din enskilda firma i din inkomstdeklaration i maj året efter att du ombildat företaget till ett aktiebolag. Då ska du ta med inkomster/ utgifter du har haft fram till bolagsbytet. 

Ha en fin dag! 
/My 
Foto på Andreas_314

Andreas_314

 • 82 poäng 75 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Inventarier vid avslut av enskild firma - eEkonomi.

Hej,Jag har nyligen avslutat min enskilda firma och försöker lista ut (med mycket huvudvärk) vad som händer med de inventarier som jag har i företaget. Som jag har tolkat det som är kvar efter avslut ska gå som "eget uttag".Hittade detta från en annan tråd: "De inventarier som inte är sålda blir eget uttag när du avslutar firman. Du kommer att göra ett sista bokslut och deklaration som vanligt (förutom att dina tillgångar och skulder är noll"- Kan man på ett smidigt sätt se ens tillgångar i Visma e-ekonomi smart? - Inventarier som inte längre har något värde: tex en gammal telefon som inte längre fungerar ,hur bokförs den under eget uttag? - Dum fråga, men vad menas med nolla "tillgångarna" som beskrevs ovan, är det värdet på tillgångarna som ska vara lika med noll i Visma?  - Kostnader som har uppstått efter att företaget har avslutas tex bantjänster/visma får man ta dom privat eller kan man ta med dom i företags deklarationen på något sätt? Hälsningar Andreas
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

 • 80,792 poäng 50k badge 2x thumb
Ja
Det finns två sorters tillgångar:i din balansräkning

Anläggningstillgångar - t ex inventarier

och

Omsättningstillgångar - lager, fordringar, kassa o bank

Värdelösa inventarier skrivs ned till noll - de ska inte ha ett värde bara för stt du ska ta ut dem.

När Det bokförda värdet skrivs ner till noll - det är ett exempel på att nolla tillgångarna. Ett annat exempel på det är att kreditera tillgångskonton som har värden och debitera kontot för eget uttag.

Nej
Du håller din bokföring öppen efter den dagen du tycker att verksamheten upphört för att kunna bokföra avvecklingskostnsder som uppstår senare

Mikael

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.