Omboka uppluppna hyror - eEkonomi

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Jag har tidigare år använt redovisningskonsult att göra mina bokslut för AB. Han har nu pensionerat sig och då jag har så låg omsättning i ABt gör jag i år bokslutet och deklarationen själv i Visma eEkonomi. Min revisor har tidigare år plockat ut SIE fil från eEkonomi och arbetat med annat Visma program själv. Jag har nu upptäckt att vissa saker han gjort inte blivit ändrade i eEkonomi, förmodligen har han sagt åt mig att göra det, men jag missförstått och / eller glömt göra det. Det problem jag behöver hjälp att lösa är periodiserad hyra som bokats mot konto 1700 och 1710. Jag hyr av privatperson och betalar ingen moms på hyran. Använder kontantmetoden. Min hyresvärd ger mig hyresavi på upp till 6 månader i förväg, från början la jag direkt in dessa i visma på det datum jag fick fakturorna. Revisorn har dock påpekat att jag skall lägga in fakturorna i visma den månad jag betalar dem, vilket jag nu gör men han har tidigare år gjort en periodisering av hyran som inte blivit ombokad efter årsskiftena. 

Hur skall jag omboka för att det ska bli rätt inför kommande bokslut?
Bokslutet 2014 har det lagts in
1700 Debet 10500
5000 Kredit 10500

Bokslut 2015 har det lagts in
1710 Debet 10500
5010 Kredit 10500

Jag har nu i balansräkningen posten "förutbetalda kostnader och uppluppna intäkter" på totalt 21000 kr.
Foto på LTBA

LTBA

  • 126 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 81,198 poäng 50k badge 2x thumb
Spegelvänd konteringen
1710 kredit 5010 debet gör att kostnaden nu visserligen hamnar på fel år men jämnar ut sig över tiden

Mikael pettersson

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.