Önskar lönerater för Närståendepenning - Lön 600

  • 3
  • Idé
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Inte planerade
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Detta är en förbättrings idé.
Som det är nu får man ingen automatisk bevakning av antalet semesterlönegrundande frånvarodagar per år, som den anställde har rätt till enl semesterlagen §17b punkt 2. när det gäller Närståendepenning som Försäkringskassan betalar ut.

Visserligen går det att använda "Övrig frånvaro och med bock i rutan för semesterlönegrundande frånvaro. Sen är det risk för fel när nästa semesterårs-avslut görs, hur vet man att det blir rätt antal timmar/dagar som den semesterlönegrundande frånvaro beräknas på? Och det är krångligt att föra anteckningar om  detta "vid sidan av"
Hälsningar
Kerstin
Foto på Kerstin

Kerstin

  • 278 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 3 år sedan

  • 3
Foto på Joakim Loden

Joakim Loden, Fd Testledare - Visma Lön

  • 6,802 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Kerstin.

Precis som du beskriver så finns inga särskilda lönearter för närståendepenning idag. Jag tänker dock beskriva hur du skulle kunna skapa en bevakning av din närståendepenning på egen hand i programmet idag.

Det första vi ska göra är att skapa en ackumulator för att räkna antalet dagar som vi tar ut närståendepenning. Gå till Register - Ackumulatorer - klicka på Ny-knappen. Skapa sedan en ackumulator som du du kallar Närståendepenning. Bocka för kvantitet och välj en tidsackumulator. Här måste du själv veta vad du vill att den ska räkna på, kalenderdagar, arbetsdagar eller hela kalenderdagar/hela arbetsdagar. Sedan väljer du hur ofta nollställning ska ske, eftersom det i ditt fall gällde dagar per år så väljer du Vid Årsskifte. Därefter ska vi ange ett gränsvärde. Här kan du skriva in hur många dagar som får ligga i ackumulatorn per anställd innan du ska få en varning om att antalet dagar har överstigits.
Anger du t ex 50 dagar här så kommer du få en varning när du sedan registrerar den 51a dagen om att värdet har överstigits. Spara ackumulatorn.
Sedan ska vi skapa en egen löneart för närståendepenning, förslagsvis genom att kopiera den löneart du använt för att betala ut det hittills, det låter som att du använt dig av löneart 3336. Så vi kopierar denna lönearten och döper denna till exempelvis Närståendepenning. Du kommer då få upp en ruta om att det finns flera lönearter som passar för snabbvalet Övrig frånvaro. Gå in och lägg samma löneart som du använde tidigare, det vill säga löneart 3336 i dialogen. På den nya lönearten du har skapat går du sedan till Flik 3 Egna inställningar. Längst ner till vänster där det står ackumulator plockar du sedan upp den ackumulator vi tidigare skapade. Nu kommer alla registreringar på denna löneart även räknas mot ackumulatorns gränsvärde och se till att du blir varnad när värdet överstigs.

Hoppas detta kan hjälpa dig. Vi tar även med oss att se över om närståendepenning är något vi bör införa i programmet på en mer permanent basis.
Foto på Elisabeth

Elisabeth

  • 82 poäng 75 badge 2x thumb
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne som hette Närståendepenning vad använder jag för löneart på det?.

Närståendepenning vad använder jag för löneart på det

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.