Programmet bör känna av om föräldraledighet är semesterlönegrundande eller inte - Lön 100/300/600

 • 2
 • Idé
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Inte planerade
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Vismö Lön 600 känner av om sjukfrånvaro är semesterlönegrundande eller inte. Men den känner inte av samma sak när det gäller föräldraledighet. Varför inte? Om det faller på att det är olika många dagar om man är ensamstående eller inte, så borde man väl kunna lösa det med en inställning på den anställde.
Har nu kört in fel på en anställd under hela föräldraledigheten, och måste därför räkna ut hennes semesterdaglön / antal semesterdagar manuellt... Det gäller semesteravtal 10.
Hoppas på en förändring. / Monica
Foto på Monica

Monica

 • 2,208 poäng 2k badge 2x thumb
 • irriterad

Publicerades för 5 år sedan

 • 2
Foto på Tobias Runesson

Tobias Runesson, Fd Testledare - Visma Lön

 • 5,996 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Ja, det är definitivt något som hade underlättat om programmet höll koll på det och det har många gånger varit uppe för diskussion. Det krävs lite för att få till det på ett korrekt sätt. Ensamstående eller inte är en parameter men det gäller även för programmet att hålla koll på hur många barn en anställd har och för vilket barn dagar tas ut osv.

Det finns i nuläget inte planerat när det kan tänkas införas i programmet men vi får se vad framtiden utvisar. Tack för att du för fram dina tankar till oss, det är värdefullt när vi bestämmer vad som ska göras!
Foto på Tina H

Tina H, Champion

 • 34,698 poäng 20k badge 2x thumb
Hej!

En idé - skulle man inte kunna tänka sig att programmet väljer "semestergrundande" de första 120 dagarna på en anställd och sedan "ej sem grund" tillsammans med en "varning".

Det skulle väl hjälpa många småföretagare som kanske oftast inte har så många anställda med föräldraledighet att "tänka till" när situationen dyker upp. Och man skulle slippa hålla reda på de första 120 dagarna för de anställda man vet bara har ett barn...

Det är ett elände att behöva ha excel-ark för alla anställda som tar ut föräldraledighet och alla förenklingar skulle välkomnas tror jag.

//Tina
Foto på Niklas

Niklas

 • 80 poäng 75 badge 2x thumb
Hej!
Att få löneprogrammet att själv känna av hur många "semestergrundande" föräldradagar en anställd har tagit ut verkar ju vara en svår nöt att knäcka men skulle ni inte bara kunna lägga till en ruta under "anställda" och exvis fliken för "Semester" där man kan bocka i eller ur rutan beroende på om man vill att programmet skall importera (från "Stämpla") föräldraledighet som semestergrundande eller inte för respektive anställd. Jag tror att det är rätt vanligt att de 120 kalenderdagar som är semestergrundande tas ut tidigt efter födseln och sen tas det ut några timmar här och där tills barnet fyllt 8 år. Om man varje månad de sista 7 åren manuellt skall ändra föräldraledighet från "semestergrundande" till "ej semestergrundande" så är nog risken stor att det blir fel ibland.

//Niklas

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.