Ordernummer och fakturanummer administration 1000, listläge

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 1 år sedan
När man har kundkontakt är en utgångspunkt ordernummer eller fakturanummer och att man även kan växla däremellean. När man internt hanterar order behövs en överblick så att ordernummer och fakturanummer kan delges till kunden eller internt. I listläge finns inte någon möjlighet att lägga till en kolumn för ordernummer ( för faktura) eller en kolumn för fakutranummer (för order). Det borde finnas.
Foto på Janake

Janake

  • 70 poäng
  • besviken

Publicerades för 1 år sedan

  • 1

Var först med att svara!