Övertagande av personal - semesterskuld

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 12 månader sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)
Vi har bedrivit verksamhet i två bolag tidigare men sedan en tid tillbaka har all personal mm flyttats till det ena bolaget och det andra ska läggas ner. Min fråga är nu har jag gör med vissa kostnader som ska faktureras mellan bolagen såsom pensionskostnader, semesterlöneskuld, arbetsgivaravg på semesterlöneskuld mm. Personalen fick behålla alla sina sparade semesterdagar.
Vår revisor gav mig en lista med olika poster som kan faktureras vid ett övertagande och fakturan är skickad från det nya bolaget till det som ska avvecklas men jag är nu osäker på jag ska bokföra den.
Ska balanskontona nollas eller kostnadsför jag som direkt mot ex konto 7090 förändring av semesterlöneskuld?
MVH
Moa
Foto på Moa

Moa

  • 142 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 12 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 77,616 poäng 50k badge 2x thumb
Fakturan innehåller väl belopp som ska reglera resultatet innevarande år för det bolag som ska avvecklas och ska då väl bokföras som en intäkt om det inte står annat i texten på fakturan.

Skulderna i bolagets egen balansräkning ska bokas om för att i möjligaste mån nollställas.

T ex ska väl semesterlöneskulden bokas bort i bolaget för att istället bokas upp i det bolag som ska överta personalen.

Mikael