PDF filer i Auto inovice - Visma Administration

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 3 år sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Möjlighet att bifoga flera bilagor - Visma Autoinvoice

Jag har börjat skicka fakturor elektroniskt till landstinget. Som det är nu så går det bara att bifoga en PDF fil till fakturan. Landstinget kräver att jag bifogar två PDF filer. När blir programmet utvecklat så jag kan bifoga allt vid faktureringen.
Foto på ingu

ingu

  • 82 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 3 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.