Periodisering av intäkter i Visma eEkonomi

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Kunna periodisera kundfakturor - eEkonomi

Flera av de företag som jag hjälper fakturerar hyresintäkter samt avtal som löper över olika perioder. Jag tycker att det vore högst rimligt att man kan periodisera dessa intäkter i samband med att fakturan skapas eller möjligen efteråt genom att kunna välja att periodisera enligt samma princip som för leverantörsfakturorna. Som det nu är får man göra periodiseringen manuellt, vilket känns tidsödande och medför risk för fel. Det borde väl vara många fler som har samma önskemål och behov att att kunna periodisera fakturerade intäkter? 
/Benny
Foto på Benny

Benny

  • 222 poäng 100 badge 2x thumb
  • Frustrerad

Publicerades för 1 år sedan

  • 1
Foto på LW

LW

  • 20,874 poäng 20k badge 2x thumb
Jo, det är en jättebra funktion som finns i Visma Administration. Jag använder den hela tiden!
Hoppas eEkonomi kan ärva den på något sätt!

//L

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.