Periodisering: Förutbetald intäkt - förutbet. kostnad underkonsult, kvittning möjlig i balansräkningen?

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 8 månader sedan
  • Besvarad
Exempel: Fakturering kund i dec avseende arvode 150 tkr, utförs dock i januari -19 (förutbetald intäkt) och periodiseras i bokslutet. Detta utförs i sin helhet av underkonsulter för 135 tkr, faktura erhållen i dec (förutbetald kostnad). Summa förutbetald intäkt (netto) 15 tkr.
Hur bokföra i BR? 15 tkr förutbetald intäkt, eller 150 tkr interimsskuld och 135 tkr interimsfordran (avser K2 bolag).
Foto på Birgitta

Birgitta

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 8 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 80,538 poäng 50k badge 2x thumb
Fordran
Debet 1510  150
Kredit 2979   150

Skuld
Kredit 2440  135
Debet 1790  135

Mikael