Periodisering kostnad/intäkt i litet byggföretag

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Besvarad

Jag har en fråga om periodisering av intäkter och kostnader i ett litet byggföretag. Företaget har ett byggprojekt uppdelat i flera delar och varje del faktureras efter den är klart. Exempelviss reser innerväggar – fakturerar, stommontering utförd – fakturerar osv. Vissa projekt delar påbörjar 2017 men faktureras 2018. En annan bokföringsbyrå periodiserade inte intäkter i samma fall. Det är ganska svårt att avgöra vilken del av den delen avser 2017. Vill dubbelkolla om det är rätt att inte periodisera?

Kostnader: Vi anlitar ett annat byggföretag som hjälper med projekt och dem fakturerar varje månad i efterskott. Visst ska dem kostnader periodiseras?

Tacksam om ni kan hjälpa :)
Foto på SunOsun

SunOsun

 • 232 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på FilipCC

FilipCC

 • 216 poäng 100 badge 2x thumb

Intäkter/kostnader ska väl bokföras på det år de uppkommer.

Om ni vet att ni kommer få en faktura nästa år som gäller arbete utfört detta år så bokför kostnaden mot en interimsskuld (upplupen kostnad) i år. Boka sedan av fakturan mot interimsskulden nästa år.

Vad gäller intäkterna så kanske ni får periodisera den del av intäkten, beroende på hur stor den är. Ju större belopp desto petigare kan jag tänka mig.

Foto på SunOsun

SunOsun

 • 232 poäng 100 badge 2x thumb

Jag har någonstans i bakhuvudet att revisor kommenterade just sådan situation med byggföretag att det inte behövs periodisera intäkter, men minns inte detaljer..

Intäkterna är redan uppdelade i perioder efter varje uppfört moment. Och sedan flytas nästan samma belopp genom år. Men jus nu är det först räkenskapsår.

Jag var nästan på vägg att göra som den bokföringsbyrå som hade samma typ av företag och inte periodisera alls.

Nu blev jag osäker om det blir rätt.
Foto på Theodor Ahlström

Theodor Ahlström, Moderator

 • 5,194 poäng 5k badge 2x thumb
Hej SunOsun,


Enligt periodiseringsprincipen ska intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret tas med oavsett tidpunkten för betalningen. Huvudregeln är att företag ska periodisera väsentliga belopp men att företaget inte behöver periodisera inkomster och utgifter som understiger 5 000 kr. Om det är något speciellt tillvägagångssätt med just byggföretag så kanske det är bäst att du kollar det med revisorn, dock inte något som jag har kunnat läsa mig till enligt boken Redovisa rätt, som jag hittade informationen ovan från. 


/Theodor