Positiv räntefördelning, delning mellan makar - eEkonomi

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Jag har både bokföring och deklaration hos VISMA och har enskild firma.
Vid deklarationen gjordes positiv räntefördelning. Då fick jag fram ett belopp. Både beräkningsbelopp och summan att räntefördela.

Min fråga är när jag har medhjälpande make som har halva vinsten i den enskilda firman. Ska den positiva räntefördelningen vara även på honom, med samma belopp jag fick framräknat av systemet och i så fall är det belopp som angetts till mig via visma hela beloppet eller bara halva ( min del)

Det är ifyllt under deklarationen att maken ska ha 50 % del, så den delen har dragits på vinsten.  Men räntefördelningsbeloppet blir jag inte klok på.
Ska det vara bara på mig som står som firmatecknare, eller ska det vara på båda?
Foto på Maria

Maria

 • 140 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på Maria

Maria

 • 140 poäng 100 badge 2x thumb
Inget svar? Försökte fråga supporten, som hänvisade mig hit. Jag har luskat ut att det belopp jag fick fram var för hela firman. Frågan kvarstår om jag ska ta hela räntefördelningen på mig själv som firmatecknare eller om den ska delas på mig och min medhjälpande make. I så fall ska man notera halva räntefördelningen och halva kapitalunderlaget på båda.
Foto på Göran A

Göran A

 • 5,636 poäng 5k badge 2x thumb
För att båda makarna ska kunna göra räntefördelning måste båda makarna äga tillgångarna tillsammans Är den ena maken bara medhjälpande make och därför tar en del av resultatet kan den medhjälpande maken inte göra någon räntefördelning Om två makar äger tillgångarna ska båda räkna ut sitt räntefördelningsbelopp utifrån sina ägda tillgångar En make kan inte ta hela underlaget själv
I en gemensam ägd verksamhet brukar man dela tillgångarna 50/50 och därigenom får båda lika stora underlag
Skatteverket skriver
””
Beträffande gemensam verksamhet torde det vanliga vara att makarna äger verksamheten gemensamt, antingen var och en sin egendom eller med ideella andelar. Räntefördelning ska då göras för var och en.
Det är emellertid också möjligt att ena maken inte äger några till- gångar alls och någon räntefördelning ska i så fall normalt inte ske för honom.
Om en av makarna inkomstskattemässigt bedöms som medhjälp- ande make är det möjligt att vederbörande ändå äger vissa till- gångar och är betalningsansvarig för vissa skulder. Ränteför- delning ska då ske för honom. Det vanligast torde dock vara att den företagsledande maken äger tillgångarna och är ansvarig för skulderna. Räntefördelning kan också behöva göras i fall då medhjälpande maka t.ex. gjort avsättningar till periodiserings- fonder och därigenom skapat sig ett negativt kapitalunderlag.
”””