Prisökning i enskild artikel grupp - Administration 1000/2000

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 månad sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Hej jag undrar om det går att på ett enkelt sätt öka allal priser i en viss artikel grupp i adm 2000 med tex 5%
Foto på Longen

Longen

 • 70 poäng

Publicerades för 1 månad sedan

 • 0
 • 1
Foto på Lena Ekonomi

Lena Ekonomi

 • 3,130 poäng 3k badge 2x thumb

Är det inköps eller kalkylpriser så görs det under artiklar/prisomräkning kalkylpris eller prisomräkning leverantörspriser.
Foto på Lena Ekonomi

Lena Ekonomi

 • 3,130 poäng 3k badge 2x thumb

Är det utpriser till kund du vill ändra så görs det under försäljning/försäljningsprislistor/prisomräkning

Testa med en artikel först för att se att du får det som du vill och sen kan du ta hela artgruppen. Glöm inte att antingen den du testat på att ändra tillbaks först för att få den med i gruppen igen eller att bortse från den vid uppdateringen annars blir den uppräknad dubbelt.
Foto på Linnea Norden

Linnea Norden, Moderator

 • 5,766 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Longen!

Precis som Lena Ekonomi skriver kan du göra en prisomräkning av försäljningspriser via Försäljning - Försäljningsprislistor och gå in på prislistan och fliken 3, Prisomräkning. 
Här kan du göra urval på en artikelgrupp och ange procent eller belopp som priset ska öka med. Och sedan väljer du att beräkna. 

Om det gäller kalkylpriser eller leverantörspriser på artiklarna kan du göra prisomräkning på dessa via Artiklar / Lager - Prisomräkning kalkylpriser resp. Prisomräkning leverantörspriser. Dessa fungerar på samma sätt som prisomräkningen av försäljningspriser. 

//Linnea