Problem med lönearten "Förmån husarbete" i lönemodulen - eEkonomi

  • 1
  • Problem
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Löst
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej!

Under perioden 20180101 - 20180710 har vi haft ett fel med lönearten “Förmån husarbete” i lönemodulen för eEkonomi.

Felet innebär att beloppet som har registrerats på lönearten Förmån husarbete inte har räknat upp någon skatt. Det har alltså dragits för lite i skatt på den anställdes lönebesked om denna löneart använts.


Har du bokfört lönebesked under perioden 20180101-20180710 med lönearten Förmån husarbete så behöver du räkna ut hur mycket skatt som egentligen skulle registrerats på den anställdes lönebesked. Denna summa behöver du lägga in med lönearten “Extra skatt” på kommande lönebesked för att fördela ut så att skatten till slut blir korrekt över året, så den anställde inte behöver betala restskatt.

Hur du går tillväga för att räkna ut hur mycket skatt som borde dragits på dina anställdas lönebesked:

  1. Börja med första lönebeskedet som är bokfört inom perioden 20180101-20180710 och kontrollera vilket belopp som står som “Bruttolön” och lägg till summan som är bokförd på lönearten “Förmån husarbete”.

  2. Kontrollera vilken skattetabell som är ifylld i anställningsregistret.

  3. Kontrollera i skattetabellen vilken skatt som borde ha dragits för denna bruttolön.

  4. Räkna ut mellanskillnaden av vad skattetabellen visar samt vad eEkonomi har bokfört som skatt. Mellanskillnaden är det som dragits för lite i skatt för den anställde.Gör enligt ovanstående för respektive lönebesked under denna period till den anställde och slå till slut samman mellanskillnaden av skatten från alla lönebesked.

Den totala mellanskillnaden lägger du in med lönearten “Extra skatt” på nästkommande lönebesked för den anställde. Blir det en så pass stor summa så du inte vill registrera allt på ett och samma lönebesked går det att fördela ut på flera lönebesked, alltid med lönearten “Extra skatt”.

Fr om 2018-07-11 så är felet åtgärdat och har du använt lönearten från detta datum så räknas skatten korrekt.  
/Nellie
Foto på Nellie Karlsson

Nellie Karlsson, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

  • 22,066 poäng 20k badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.