Rapporter

  • 2
  • Problem
  • Uppdaterades för 1 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Kund- och leverantörsreskontra - eEkonomi

Hej blir väldigt förvånad då  Visma E  saknar grundläggande  urvalsmöjligheter i rapportutskrifter. Då jag även jobbar i ett annat Bokf progr  så ser jag skillnaden .  Att kunna sortera på ex bokföringsdatum, betalda /obetalda  o löpnr  i ett modernt program borde vara självklart. I ex rapport  obet lev fakt  finns endast ett urval Obetalda den xx-xx-xx .  Detta är också  knepigt då det  visar  sig  vid körning av 2 listor med olika datum att listan  visar  Obetalda  fr.om   detta datum  och framåt. Logiskt  sett borde  det uttrycket  istället  betyda SAMLIGA fakturor  tom  detta datum eller ??.   Vid körning av  rapport Lev reskontra  så blir det en lista med info om allt .   Trots  val av  ex  datum  1/7 -11/7  så  finns ex fakturor med  som har bokf datum 20/6    pga att förfallodat är i juli !.  Finns heller här ingen möjlighet att sortera  bort eller välja  olika parametrar  beroende på  vilken info man vill ha fram. Man vill kunna sortera på ex  löpnr  eller enbart  betalda eller  obetalda  vilket jag anser borde vara självklart att kunna få fram.  I  gamla Visma så funkade väl detta ??   Jag blir minst sagt förvånad att dessa enkla funktioner saknas särskilt som  programmet numera heter Smart.   med varma hälsningar Ingmari
Foto på ingmari

ingmari

  • 536 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 2
Foto på Markus Anderberg

Markus Anderberg

  • 3,016 poäng 3k badge 2x thumb

Hej Ingmari!

Jag tycker att det är en viktig synpunkt som borde läggas till kategorin Idéer för framtida utveckling, inte allt för långt fram i framtiden!

Det finns många mycket bra funktioner i Visma Administration som vi saknar i eEkonomi, både när det gäller rapportutskrifter men även när det gäller in- och utbetalningar och funktioner däromkring.

Vi får fortsätta "trycka på" Vismas utvecklingsavdelning!

Hälsningar Markus 

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.