Redovisningsbyrå försöker använda Lön 600

 • 0
 • 2
 • Fråga
 • Uppdaterades för 1 år sedan
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Vi hanterar löner åt alla våra klienter och har valt Lön 600, tidigare använde vi Lön Special. Dock saknar vi många funktioner i Lön 600 för att kunna anpassa programmet till våra önskemål. Många är säkert enkla för Visma att utveckla. Listar upp frågeställningarna här och tar tacksamt emot förslag på lösning:

-PDF:a banklista - vi mailar till våra klienter som själva för över till medarbetarna
-PDF:a lönebeskeden tillsammans för de som inte har mailadress
-Vid utskrift av lönebesked (som sparas som PDF-fil) borde man kunna välja bort vissa ex. ägares lön
-Slutlöner - när jag nu har gjort decembers lön, har medarbetare som slutat under december, så måste jag vänta tills hela lönekörningen är bokförd och klar innan jag kan lägga in slutdatum. Annars piper det vid lönearbetet. En extra bevakning alltså
-Var ändrar jag sökväg till PDF:er 
-Lönearter - vi har gjort många egna ändringar i lönearter på ex matavdrag - direktkopplat till moms och förmån. Dessa går varken att skriva ut i detalj eller exportera och läsa över till andra företag. Allt måste knappas manuellt i varje företag.
-Saknar semesteravtal för Tjänstemän (utan tillägg rörliga delar). Vi använder redan avtal 10 med 12,72% i daglön men behöver ytterligare en med 15% i daglön. 

Är programmet tänkt att användas utan stämpla och schema?

Tycker totalt sett att programmet är användarovänligt.

Anette Månsson
Foto på Ekonomiforvaltning AB

Ekonomiforvaltning AB

 • 1,912 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 2
Foto på Sanna Theodorsson

Sanna Theodorsson, Fd Moderator

 • 5,690 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

1. När du har gjort klart lönekörningen så går du till Utskrift/utbetalning. Klickar du på Skriv ut/skapa fil så får du spara en PDF-fil med utbetalningslistan. 
2. Du vill skapa en PDF på alla lönebesked som inte går iväg på e-post? Så du kan skicka till din kund som kan skriva ut till sina anställda? Du kan gå in via Utskrifter och Spårning - Utskrifter och väljer Lönebesked under Lönekörning. Där kan du välja PDF som utskriftsval. Däremot kan du inte göra något bra urval för att inte få med de som redan har fått på e-post. 
3. Ja, tyvärr finns det inte så bra möjligheter att göra urval när du skriver ut lönebesked. 
4. Du ska lägga in slutdatumet innan du gör lönen i december för att programmet ska registrera en daglön istället för en hel månadslön. Du kan klicka ur "Visa noteringsdialogen vid arbete med den anställdes lönebesked på en pågående lönekörning" när du har uppe dialogen för noteringarna. Du kan klicka upp dialogen längst upp till höger i programmet, på "klockan" om du har stängt ner den. 
5. Vilka PDF:er är det du tänker på? När du gör en utskrift så brukar du få välja var du vill spara din fil men det finns en standardkatalogen som den ger som förslag. I mitt fall blir det C:\Users\susanna_the\Documents\SPCS\SPCS Lön\555555-5555 för övningsbolaget. Den går inte att ändra. Varje företag du har i löneprogrammet får en egen katalog. 
6. Arkiv - Företagsunderhåll - Importera/Exportera lönearter är nog funktionen du efterfrågar. Du kan läsa mer här om funktionen. 
7. Du kan ha semestervillkor 10 på alla men får då på vissa ställa in 15% inne på den anställde istället. Gå in på fliken Semester på den anställde och där kan du bocka i "Egen" istället för "Enligt semestervillkorets inställning (12,72%)" och fylla i 15%. 

Det går absolut att använda programmet utan Stämpla. Scheman kan du lägga upp direkt i löneprogrammet, de är dock inte så specificerade med tider som det är i Stämpla.

Jag tror jag fick ihop en lösning på alla dina frågor utom utskriftsval vid utskrift av lönebesked. 

Ha det gott!
/Sanna
Foto på Ekonomiforvaltning AB

Ekonomiforvaltning AB

 • 1,912 poäng 1k badge 2x thumb
Tack för utförligt svar.

1 - Super - tack
2 - Vi mailar ut till de som har mailadress, de som inte har blir det en PDF på varje man då måste spara för att sen plocka upp och maila ut? Skulle vilja ha en med alla utan mailadress samlat i PDF, om jag får önska. Dels på grund av risken för att missa att maila ut och dels för att det inte går att spara där jag vill - ändra sökväg. Säg att det är 2 företag * 10 personer på varje, som ska letas sökväg och döpas om. För oss är det då enklare att välja papper och skanna och VB:a det mailet.
3 - Ytterligare en önskan till framtida utveckling - många av våra klienter har en ansvarig på kontoret som hanterar medarbetarlöner och ägares ska då inte följa med. 4 - Gäller det även timavlönade? Inte daglön utan timlön alltså.
5 - Vi arbetar i ett eget mappsystem per klient och arkiv. Vi hanterar även bokföring, fakturor, periodiseringar mm och måste då både döpa om och styra om alla PDF:ade dokument i efterhand. Kan man även få upp det i önskelistan att sökvägen ska gå att ändra?
6 - Tack - bättre sent än aldrig. Jag har varit i kontakt med support både via er hemsida och telefon och fått till svar att det inte går att exportera....informerar du supporten? Den tid vi lagt ner pga otillräcklig kunskap hos supporten - ren förlust för oss.
7 - Samma svar som punkt 5, kontaktat supporten vid ett par tillfällen som inte har din smarta lösning. Tack tack. Uppdaterar du supporten även här?
8 - De löner vi gör är ofta tillfälliga anställda som jobbar säsong, ex studenter. Vi har valt ej schema på dessa då vi inte kan roa oss i registerhantering varje månad för att Lön 600 ska fungera. Blir manuell bevakning vid semesteravslut. Finns det någon annan lösning än schema? 

Vänligen // Anette
Foto på Anitha

Anitha

 • 1,634 poäng 1k badge 2x thumb
Jag har löst problem nr 1 & 2 & 5 genom att välja en PDF-skrivare som standardskrivare (Arkiv-Inställningar-Skrivarinställningar). Då får jag allt som PDF och kan välja sökvägen själv. Samt jag slipper gå omvägen över "Utskrift/Utbetalning".

Håller med om att programmet är användarovänligt.
Foto på Ekonomiforvaltning AB

Ekonomiforvaltning AB

 • 1,912 poäng 1k badge 2x thumb
Tack det var ju smart - sparar du ner bokföringsunderlag och arbetsgivardeklaration även där?

Tur det inte bara är jag som tycker det är något "trögt"
Foto på Anitha

Anitha

 • 1,634 poäng 1k badge 2x thumb
Om man använder en PDF-skrivare så hamnar alla lönebesked som inte är skickade som mail i en fil i den mapp man väljer själv. Även bokföringsunderlag och arbetsgivardeklarationen hamnar där, samt även exportfilerna. (Inställt via Företagsnderhåll) OBS om du markerat att du vill ha en kopia så hamnar både original och kopia i samma fil.

För att inte få med ägarens lönebesked i pdf-filen - kan du inte maila det lönebeskedet?

Jämfört med Lön Special är Lön 600 en ren katastrof. Inga egna lösningar är tillåtna - går inte skapa egna lönearter, går inte välja egen sökväg var företagskatalogen hamnar m.m. m.m. Listan kan göras låååång. :-(
Foto på Ludolf

Ludolf

 • 2,554 poäng 2k badge 2x thumb
Går det inte att skapa egna lönearter??? Det är ju bara att trycka på knappen "Ny". I övrigt är jag benägen att hålla med dig.
Foto på Ekonomiforvaltning AB

Ekonomiforvaltning AB

 • 1,912 poäng 1k badge 2x thumb
Ludolf - Jo då - lägga upp går fint. Vi har kopierat från en annan löneart och döpt själv. Dock fick vi först veta att det inte gick att kopiera löneartslistor och därmed fick vi manuellt kopiera och ändra namn på alla företag. Många timmar till spillo
Foto på Ekonomiforvaltning AB

Ekonomiforvaltning AB

 • 1,912 poäng 1k badge 2x thumb
Anitha - Vi har ca 150 medarbetare i två olika körningar som godkänns av restaurangansvarig. Vi mailar då ut ett förslag som godkänns innan det bokförs och mailas ut, i det steget går det inte att lösa att undanta någon. Vi sköter utbetalningen med fil. Hur behöver jag ha inställningarna för att det ska gå att väja ett lönebesked att maila ut?
Foto på Anitha

Anitha

 • 1,634 poäng 1k badge 2x thumb
Ludolf: Var nog lite otydlig. Visst går det att göra nya lönearter - så länge du håller dig till de förutbestämda mallarna. Men om du vill börja med en "tom" löneart går det inte. T.ex Om jag ska göra ny löneart för semesteravdrag så går inte ändra dagar till timmar.
Foto på Anitha

Anitha

 • 1,634 poäng 1k badge 2x thumb
Ekonomiförvaltning AB:
Vet inte om jag uppfattat problemet rätt (svårt bara via ett forum) men;
Skulle det gå lösa med att göra en extra lönekörning för de som inte ska vara med för godkännande? (Det blir ju merjobb men tyvärr måste man ta till nödlösningar ibland.)
Foto på Ludolf

Ludolf

 • 2,554 poäng 2k badge 2x thumb
Hej Anitha! Strunta i mallarna som Visma öronmärkt för vissa ändamål och utgå från Övrig frånvaro, och sedan Avdrag övrig frånvaro.....  Där kan du välja alla möjliga beräkningssätt.

Se sedan till att den löneart du använder för semesterersättning har din nya löneart under "Kopplade lönearter".
Foto på Ekonomiforvaltning AB

Ekonomiforvaltning AB

 • 1,912 poäng 1k badge 2x thumb
Hej Anitha. Visst går det, vi har till och med funderat på att lägga upp ett till företag för att sköta ägares löner i - för att undvika fel. Det är ju inte bara strulet för oss i hanteringen utan även risken för att ägarna blir sura om det av misstag går till personalen. Delvis därför jag tycker att programmet är användarovänligt. De som använder programmet borde tillfrågats innan programmet var klart.
Foto på Ludolf

Ludolf

 • 2,554 poäng 2k badge 2x thumb
Tanken att hantera ett företag som två företag i Visma Lön har slagit oss också många gånger (av andra skäl). Men det innebär mycket manuell hantering av sådant som går via fil idag:

Två arbetsgivardeklarationer måste slås ihop.
En andra FORA-fil kan inte inläsas utan att den första tas bort = manuell rapportering person för person
O s v
Foto på Anitha

Anitha

 • 1,634 poäng 1k badge 2x thumb
Ludolf: Är inte det också en mall med gråa rutor? ;-) Vad jag saknar är en "tom" löneart där jag själv kommer åt alla kryssrutor - alltså inga gråa rutor.

Man kan ju göra två lönekörningar, ordinarie + extra. Då blir det ju bara en arbetsgivardeklaration m.m.
Foto på Ludolf

Ludolf

 • 2,554 poäng 2k badge 2x thumb
Jo Anitha, enhet och skatt är grå. Resten verkar gå att ändra. Alltså, jag håller med dig i att det vore önskvärt att kunna utgå från en helt blank mall. Jag ville bara visa att ditt specifika problem gick att lösa.

Två lönekörningar i samma företag löser inte problemen, som diskuterats i andra trådar. Det har gällt att det behövs fler kombinationer av semesteravtal/avlöningsperioder/avvikelseperioder än Lön 600 kan hantera i ett och samma företag.
Foto på Christel

Christel

 • 6,340 poäng 5k badge 2x thumb
Håller helt med om att jag vill kunna ha fler kombinationer i samma företag, fler "egna" valmöjligheter, står högt på önskelistan!
Foto på Ekonomiforvaltning AB

Ekonomiforvaltning AB

 • 1,912 poäng 1k badge 2x thumb
Nästa kluring som kom upp idag. Försöker göra löner åt en frisörsalong som har provisionsbaserad lön på både arbete och produktförsäljning. Produktprovisionen 7% - det funkar men när jag ska ändra Arbetsprovisionen till 17,65% så blir det per automatik 18%. Snittkostnaden för denna avrundning per år är ca: 17 000 kr. Har varit i kontakt med supporten och tyvärr är det bara två siffror i beräkningen som beaktas. Någon som har någon smart lösning?

Anette
Foto på Ludolf

Ludolf

 • 2,554 poäng 2k badge 2x thumb
Antagligen gör ni, och supporten, på ett helt annat sätt än jag, för jag får ingen avrundning. Jag använder lönearten 1185 Provision. Beräkningsformeln var blank, så jag lade in LöneartKvantitet(xxxx)*0,20019 och finner att programmet räknar med alla 5 värdesiffrorna. xxxx är alltså den löneart där man i Kvantitet slår in försäljningen. Det finns säkert andra lösningar.
Foto på Ekonomiforvaltning AB

Ekonomiforvaltning AB

 • 1,912 poäng 1k badge 2x thumb
Hej Ludolf.

Toppen - du är min nya support - det hör jag.

Nästa fråga blir då - jag ställer in en kopierad löneart av 1185 och kodar den som du skriver. Vilken löneart har du använd för (xxxx)? 
Foto på Ludolf

Ludolf

 • 2,554 poäng 2k badge 2x thumb
1185 (som man ska registrera från tangentbordet) kodad så att markören bara stannar på Kvantitet. Som kopplad löneart ligger här 11851.

11851 (kommer upp automatiskt vid registrering) och har formeln LöneartKvantitet(1185)*0,1765

Kuriosa: I Lön Special gick detta att utföra med en enda löneart. Jag har ännu inte kommit på ett sätt att göra det i Lön 600.

Fråga: Hur gjorde Ekonomiforvaltning och Supporten (då det blev avrundning)? Jag har nämligen inte hittat någon annan metod än den här hemmabyggda. Nyfiken.
Foto på Ekonomiforvaltning AB

Ekonomiforvaltning AB

 • 1,912 poäng 1k badge 2x thumb
Tusen tack, 

Jag kopierade lönearten 1185, ändrade till a ́pris istället för belopp och sen la jag 0,07 som beräkningsformel och då blev det 7%. Fungerar bara på hela % då tyvärr
Foto på Ekonomiforvaltning AB

Ekonomiforvaltning AB

 • 1,912 poäng 1k badge 2x thumb
Lyfter tråden kring användarovänligheten återigen.

Det visar sig vid avstämning av semesterskulder före och efter semesteravslut att tidigare program lön special har använt sig av utbetalningsdatum av lön vid uträkning av semesterskuld - alltså utbetalda löner mellan 1/4-31/3 som beräkningsunderlag. 

Vi har flyttat över löner från lön special den 1/1-2018 till lön 600 och alla ingående värden är då med och stämmer.

Kluringen - när jag gör avstämningen i lön 600 så visar det sig att lön 600 räknar semesterskuld på intjänade tiden - vilket för oss innebär att beräkning görs till och med utbetald lön 25/4-2018. Alltså 13 månaders semesterberäkning. Vilket då ger 27,5 dagar semester 

Någon mer än jag som har upptäckt det?

Enligt mina erfarenheter och kontakt med Hotell och restaurang och support på lön special så ska beräkning göras på utbetalda löner mellan 1/4-31/3.

Lösning någon?

Vet någon hur det är med kontrolluppgifter till skatteverket och rapportering till Fora, vilka är förutsättningarna där? Utbetalningsdatum eller intjänandetid?
Foto på Ludolf

Ludolf

 • 2,554 poäng 2k badge 2x thumb
"Kluringen - när jag gör avstämningen i lön 600 så visar det sig att lön 600 räknar semesterskuld på intjänade tiden - vilket för oss innebär att beräkning görs till och med utbetald lön 25/4-2018. Alltså 13 månaders semesterberäkning. Vilket då ger 27,5 dagar semester"

Det där måste ju bero på att du i företagsinställningarna i lön 600 valt att månadslön avser föregående månad. Semesterberäkningen utgår då från att utbetalningen 25/4 avser mars, och tar med det som du anser vara aprillön. Backa semesterberäkningen och Ändra i Arkiv > Inställningar > Företagsinställningar > Inställningar.
(Redigerad)
Foto på Ekonomiforvaltning AB

Ekonomiforvaltning AB

 • 1,912 poäng 1k badge 2x thumb
Månadsavlönade har innevarande månad och timavlönade har föregående månad 1-31 med utbetalning 25:e månaden efter. Tyvärr går det inte att lägga något annat val på timavlönade då vi får elektroniska filer med stämplade timmar och då piper programmet. 

Frågan jag ställer mig är vilken beräkning som är rätt - när man räknar semester - avser det då de löner som är UTBETALDA under perioden 1/4-31/3 eller när arbetet är utfört. Visita säger utbetalda och Visma säger arbetat. 

Hur tänker ni?

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.