Redovisningsprinciper BFNAR 2016:10 - Bokslut

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 2 år sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Not 1 Redovisningsprinciper ger två alternativ, dels 2008:1 och dels 2016:10. Där väljer vi idag 2016:10. 
När man gjort det så får man typ 3 textalternativ. Dels den man använder normalt sett och sedan två alternativ om det är första gången man använder 2016:10. Personligen så hävdar jag bestämt att man då bör, om man förra året använde 2008:1, använda någon av de två alternativen som påpekar bristande jämförbarhet. Detta då åtminstone jag tycker att det är ganska många skillnader mellan 2008 och 2016. Men ett flertal revisorer anser att man istället skall använda den "vanliga" då man tidigare redovisat enligt K2 och så även gör i detta bokslut. Om vi nu anser att dessa revisorer har rätt så är de alternativa texterna onödiga då man rimligtvis inte kan ha redovisat på annat sätt än K2 i föregående årsredovisning. Min fråga är enkel: vad är tanken bakom de olika alternativen?
Foto på AccountantfromHell_singland

AccountantfromHell_singland, Champion

 • 22,518 poäng 20k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 0
 • 1
Foto på AccountantfromHell_singland

AccountantfromHell_singland, Champion

 • 22,518 poäng 20k badge 2x thumb
Har nu även konstaterat att även BFN anser att man inte behöver informera om detta. Märkligt man sant.
Foto på Anne-Kristin Robertsson

Anne-Kristin Robertsson, Produktspecialist

 • 1,986 poäng 1k badge 2x thumb
Hej
Du tänker på dessa olika alternativ:
1 /År 1 - med jämförelsetal/
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

2 /År 1 - fg år som bilaga/
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen har inte räknats om. Årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret lämnas som bilaga.

Tanken är att något av dessa alternativ ska användas vid Upplysning om övergångseffekter enligt alternativ 1 eller 2 ska endast lämnas vid övergång till K2 från annat regelverk.  

Jag hoppas att jag har uppfattat din fråga korrekt.
Hälsningar
Anne-Kristin