Registrering av bankavgift vid inbetalning av kundfaktura i utländsk valuta - Visma Administration

  • 4
  • Idé
  • Uppdaterades för 3 år sedan
  • Inte planerade
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Vid registrering av en inbetalning från utländsk kund där fakturan är i annan valuta än SEK kan man inte på ett enkelt sätt registrera vår svenska banks avgift, som är i SEK. Om jag registrerar bankavgiften i fältet för Bortskrivningar i bildens nedre del kan jag bara skriva in belopp i fakturans valuta. Med den kurs som då tillämpas får man inte rätt belopp i SEK. Man måste kunna skriva in ett belopp i rutan Belopp Kr. och inte bara i rutan Belopp. Kursomräkningen gör att man mycket sällan kan träffa rätt belopp i SEK.
En utländsk faktura i USD som betalas registrerar jag som inbetald med fakturans belopp i USD, och anger sedan vad detta enligt bankens inbetalningsuppgift motsvarar i SEK på raden för fakturaregistreringen. Sedan ställer jag markören på denna faktura igen och ser då i bortskrivningsfältet vilken kursvinst/kursförlust jag gjort. För att sedan registrera att vår bank debiterat 30 SEK för inbetalningen vill jag kunna ange detta belopp under rubriken Belopp Kr. i just SEK, annars blir det fel i bokföringen och ställer till det när jag stämmer av kontoutdrag mot kontot i bokföringen. Eftersom jag bara kan ange bortskrivningar i fakturans valuta blir det till att räkna om, men då blir det aldrig de 30 SEK banken debiterat, nu senast blev det antingen 29.98 eller 30.02 eftersom fakturans valuta bara kan anges med 2 decimaler. Med fler decimaler hade man kanske kunnat få det rätt, men det enda vettiga borde vara att kunna ange bankavgiften direkt i SEK under rubriken Belopp Kr.
Foto på JanH

JanH

  • 844 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 3 år sedan

  • 4
Foto på Linnea Norden

Linnea Norden, Moderator

  • 5,870 poäng 5k badge 2x thumb
Hej JanH!

Om du registrerar inbetalningen via Betalningar - Inbetalningar så går det som du säger bara att ange avgiften i utländsk valuta.

Om du istället går till Försäljning - Kundfakturor och gör en direktbetalning på fakturan så anger du avgiften i svenska kronor istället.

//Linnea
Foto på JanH

JanH

  • 844 poäng 500 badge 2x thumb
Hej Linnea,

Det känns ändå lite fel att behöva registrera på olika vägar beroende på vad för faktura man skall registrera som betald. Jag har inte tittat på hur ditt förslag ser ut i programmet, men en fråga som blir naturlig är ju förstås om denna inbetalning kommer med på inbetalningsjournalen när jag skriver ut den. Jag antar att den gör det, men vill ändå få det bekräftat.

Jag vidhåller dock att det bästa är om man kan hantera alla inbetalningar enligt samma rutin. Olika rutner för olika betalare bäddar för misstag, vilket vid felregistrering innebär att vi får avvikelserapporter i vårt kvalitetsledningssystem, något vi naturligtvis vill undvika.

Vi är på gång att certifiera företaget enligt ISO 13485, vilket är den medicintekniska "varianten" av ISO 9001, och då är de interna rutinerna viktiga, dels att de är enkla och entydiga men inte minst att de efterlevs och inte upplevs som att de "krånglar till" vardagen eftersom risken att de inte efterlevs då ökar. Då är det viktigt att samma typ av uppgifter (i detta fallet inregistrering av betalda kundfakturor) inte har olika sätt att hanteras.
//Jan
Foto på Fredric Broad

Fredric Broad, Moderator

  • 2,754 poäng 2k badge 2x thumb
Hej Jan!

Tack för din återkoppling.

Ja det beloppet som anges på raden Avgift/Konto vid Direktbetalning kommer med på inbetalningsjournalen.

Jag tar ditt önskemål vidare till programansvarig.

/Fredric 

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.