Resultatenhet i bugdet/prognos för banklån och lån - Analys

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 3 år sedan
  • Inte planerade
  • (Redigerad)
När man jobbar med budget/prognos och använder sig av resultatenheter saknas möjligheten att välja resultatenhet när man lägger upp banklån och lån för att få en automatisk uträkning. Som det är nu blir kostnaden i resultatbudgeten som ospecificerad resultatenhet. Jag vill ha möjlighet att skriva ut excelfiler för varje resultatenhet men det går ej att välja "ospecificerad" för den finns inte som urskriftsval. Det går endast att få med den kostnaden i totala för hela företaget.
Foto på BMG

BMG

  • 228 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 3 år sedan

  • 1
Foto på Jenny Danielsson

Jenny Danielsson, Business analyst - Visma Advisor Period & År

  • 710 poäng 500 badge 2x thumb
Hej,

I budgetfunktionen i Visma Analys går det bara att dela upp
på resultatenheter för resultatkonton (kontoklass 3-8). Vad gäller
räntekostnader kan dessa inte fördelas på resultatenheter, eftersom de beräknas
automatiskt utifrån de uppgifter som läggs in under bankkonton och lån. Det är
en begränsning i programmet.

Har jag förstått önskemålet rätt att du vill få med totala
räntekostnaden när du skriver ut resultatbudget för en resultatenhet? Eller vill
du kunna fördela räntekostnaden på olika resultatenheter i samband med att du
lägger upp bankkonton och lån?