Förbättra resursplanering i Visma Advisor

 • 5
 • Idé
 • Uppdaterades för 3 år sedan
 • Planerade
 • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Hej,

Vi har börjat använda Visma Advisor och i vår verksamhet kommer vi ha stor användning av resursplaneringen som finns i programmet. Just nu är resursplaneringen kopplad till vilken medarbetare som arbetar på respektive uppdrag som man budgeterar för. Detta medför att om en medarbetare blir sjuk eller slutar och att denna därmed byts ut mot en ny medarbetare hänger inte resursplaneringen med. Utan jag måste manuellt ändra så att timmarna (resursplaneringen) på uppdraget byter medarbetare. Lägger jag till timmar på den nya medarbetaren i resursplaneringen och inte tar bort dem på den gamla får jag dubbla timmar.

För att resursplaneringen ska bli ett användbart och tidsbesparande verktyg måste resursplaneringen utgå ifrån varje kund och varje uppdrag och inte vara beroende av vilken medarbetare som utför uppdraget (då denna lätt ska kunna bytas ut).

Jag önskar att ni tittar på detta inom kort.

Med vänlig hälsning

Madeleine
Foto på Madeleine

Madeleine

 • 222 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

 • 5
Foto på Helene Hardebring

Helene Hardebring, Produktansvarig - Visma Advisor Periodavslut

 • 2,928 poäng 2k badge 2x thumb
Hej Madeleine!

Tack för dina synpunkter. Vi känner till att detta behov finns och vi har ett ärende i vår backlog om att vi måste underlätta hanteringen då en medarbetare slutar eller blir sjuk. Vi har lite funderingar på hur vi skulle vilja implementera detta, men ser gärna att du tar kontakt med oss så vi får möjlighet att lyssna mer på dina synpunkter och även att vi får möjlighet att dela med oss av våra tankar. Telefon 0470-706000.
Foto på Magnus T

Magnus T

 • 998 poäng 500 badge 2x thumb
Hej.
Jag försöker använda resursplaneringen och lägger då in timmar per uppdrag och medarbetare. Tyvärr verkar det inte finnas någon automatik till detta utan jag får skriva ut en lista ur Advisor för att sedan knacka in siffrorna manuellt i Advisor igen...

När jag fått in allt så ser jag att en medarbetare som kommer vara delvis ledig under våren kommer ha för många uppdrag. Hur gör jag då för att tillfälligt under denna vår flytta 15 kunders bokslutsarbete till en annan medarbetare?

Med vänlig hälsning
Magnus
Foto på Lisa Skandevall

Lisa Skandevall, Fd Moderator

 • 740 poäng 500 badge 2x thumb
Hej Magnus. 

Som det ser ut i dagsläget måste du manuellt flytta över tiderna från en medarbetare till den andra. Precis som min kollega Helene skriver tidigare i denna tråd så har vi ett ärende på att se över hur vi kan underlätta hanteringen i resursplaneringen och tar mer än gärna emot förslag och synpunkter på detta.

Det första stycket som du skriver i ditt inlägg, är det tillvägagångssättet som du använder dig av för att flytta över timmarna i resursplaneringen från en medarbetare till en annan? I så fall låter det som en bra lösning utifrån hur programmet fungerar idag.

Ha en bra dag!

/ Lisa
Foto på Magnus T

Magnus T

 • 998 poäng 500 badge 2x thumb
Hej igen.
Som jag förstår det nu så blir ordningen följande:
Jag går in i resursplaneringen och ser att en handläggare får för mycket tid. Jag måste då hitta specifika uppdrag att "flytta till annan handläggare". Då får jag gå ur resursplaneringen och gå in på kunden och därefter uppdraget för att där lägga till en medarbetare till. Därefter tillbaka till resursplaneringen och manuellt flytta tiden. Många moment...
En bra lösning skulle kunna vara om man direkt i resursplaneringen på uppdraget där handläggaren finns kunde klicka på ex en knapp bredvid denna, och "byt handläggare" så slapp man gå ur resursplaneringen, och tiden som finns inlagd på månaderna (som ju är på denna rad) kunde ligga kvar och då per automatik flyttas över till ny handläggare när denna läggs till på uppdraget?

Det jag menar i första stycket är att i dagsläget kan jag inte basera min resursplanering på faktiskt utfall, då jag isåfall får en planering på aktivitetsnivå. Jag har 4 uppdrag per kund men typ 80 olika aktiviteter. Det skulle bli helt oöverskådligt att planera på aktivitetsnivå. För att få planeringen på uppdragsnivå får jag skriva ut rapporten debiteringsgrad, ha denna per kund och uppdrag, och får då 127 a4 sidor med programmets statistik, som jag manuellt får knacka in i resursplaneringen. Tiden finns ju i programmet men jag lyckas inte få in den i resursplaneringen på något annat sätt?

Med vänlig hälsning
Magnus
Foto på Björn Lindström

Björn Lindström, Fd Designer - Visma byrå produkter

 • 2,102 poäng 2k badge 2x thumb
Hej!
Tack för dina förslag att förbättra funktionaliteten i resursplaneringen. Vi är medvetna om bristerna och planerar att utveckla funktionen med möjlighet att flytta planerade timmar till andra medarbetare. Vi lägger till dina förslag som förbättrings aktiviteter för framtida utveckling.

Med vänliga hälsningar

Björn Lindström

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.