Retroakiv lön vid löneperiod 21-20 varje månad

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 4 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Massuppdatering av retroaktiv lön fungerar ej vid bruten löneperiod - Lön 600

Jag har ett företag som har löneperiod 21-20 varje månad och nu när jag ska beräkna retroaktiva löner från 1 april till 20 maj så går det inte på 1 april-20 april för programmet kan inte hantera en löneändring mitt under en period. Ni borde ha en stor varningstext som säger det när man lägger in den löneperioden kan man inte beräkna retroaktiva löner så man inte sitter här några dagar innan löning och får räkna ut all semester, sjukdom, vård av barn osv manuellt vilket inte är helt lätt och det tar en massa tid när man har många anställda. Vore bra om ni arbetade fram en lösning på detta inom en snar framtid.
Foto på Nilslunds konsultbyra

Publicerades för 4 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.