Så undviker företagaren statlig skatt 2016

  • 0
  • 1
  • Artikel
  • Uppdaterades för 3 år sedan
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

De flesta företagare brukar försöka undvika att deklarera en inkomst av tjänst som är högre än vad som kan tas ut utan att betala statlig skatt på inkomsten. När man överskrider den gränsen blir uttaget av skatt och sociala avgifter normalt 65-70 procent av företagets kostnad för inkomsten och det tycker de allra flesta företagare är mer än i högsta laget.

När tjänsteinkomsten nått gränsen för statlig skatt blir utdelning från ett fåmansbolag mycket gynnsammare ur skattesynpunkt än ett ytterligare löneuttag, om man behöver utöka sina inkomster.

Årslönmaximalt 443 200 kr för att undvika statlig skatt 2016
För den som är löntagare eller har inkomst av aktiv näringsverksamhet i firma och handelsbolag och har fyllt högst 65 år under inkomståret är gränsen för uttag av statlig skatt 443 200 kr under 2016.

Under 2016 är det alltså en månadslön på maximalt ca 36 900 kr som undgår den höga marginalskatten för den som är högst 65 år.

För uttag av 25-procentig statlig skatt är gränsen en årsinkomst på 638 800 kr för en 65-åring och yngre. Det ger under 2016 en månadslön kring 53 200 kr som gräns för den allra högsta marginalskatten. Inräknat arbetsgivaravgifter som i dessa inkomstlägen inte ger några förmåner alls, är skatten totalt drygt 70 procent på en inkomstökning över gränsen om kommunalskatten är 33 kr.

Högre gränser för 66-åringar
För den som fyllt minst 66 år under 2016 är gränsen en årsinkomst av tjänst på 469 300 kr för att undvika statlig skatt med 20 procent. Att gränsen är lite högre för den som är 66+ beror på att de äldre får ett lite högre grundavdrag än yngre, innan själva skatten beräknas.

Den statliga skatten på 25 procent tas på 66-plussarens inkomst ut till den del den överstiger 657 500 kr under 2016.

100 000 i arbetsinkomst alltid intressant när man är 66+
Oavsett hur stor inkomst av pension man har då man fyllt 66+ är det i regel intressant att skaffa sig en arbetsinkomst på upp till 100 000 kr under 2016.

Skatten blir maximalt 35-40 procent även om pensionen är så hög att man får betala statlig skatt på hela lönebeloppet. Det motsvarar ungefär samma skattebelastning som på utdelning från fåmansbolag till lägsta utdelningsskatten.

För den företagare som är född 1938 eller senare ska även pensionsavgift med 10,21 procent betalas på arbetsinkomsten, men i det fallet blir företagaren kompenserad genom en höjd pension. Man brukar lite grovt räkna med att den som är 66+ höjer sin pension med en tusenlapp om året livet ut för varje år som man får 100 000 i arbetsinkomst som senior.

Räkna exakt i Visma Skatteprogram
I skatteplaneringens analyser i Visma Skatteprogram kan du alltid se hur marginaleffekterna blir i varje enskilt fall.

Foto på Peter Samuelsson

Peter Samuelsson, Product owner - Visma Skatt, Enskild Firma. Business analyst - Taxation

  • 4,422 poäng 4k badge 2x thumb

Publicerades för 3 år sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.