Så undviker företagaren statlig skatt under år 2017

  • 1
  • 1
  • Artikel
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

De flesta företagare brukar försöka undvika att deklarera en inkomst av tjänst som är högre än vad som kan tas ut utan att betala statlig skatt på inkomsten. När man överskrider den gränsen blir uttaget av skatt och sociala avgifter normalt 65-70 procent av företagets kostnad för inkomsten och det tycker de allra flesta företagare är mer än i högsta laget.

När tjänsteinkomsten nått gränsen för statlig skatt blir kapitalbeskattad utdelning från ett fåmansbolag eller avdrag för positiv räntefördelning i firma/handelsbolag mycket gynnsammare ur skattesynpunkt, om man vill utöka sina inkomster och har tillräcklig lönsamhet i företaget för att kunna göra sådana uttag.

Årslön maximalt 452 100kr för att undvika statlig skatt 2017

För den som är löntagare eller har inkomst av aktiv näringsverksamhet i firma/handelsbolag och har fyllt högst 65 år under inkomståret är gränsen för uttag av statlig skatt 452 100 kr under 2017 om man vill undvika statlig skatt.

Under 2017 är det alltså en månadslön på maximalt ca 37 700 kr som undgår den höga marginalskatten för den som är högst 65 år.

För uttag av 25-procentig statlig skatt är gränsen en årsinkomst på 651 700 kr för en 65-åring och yngre. Det ger under 2017 en månadslön kring 54 300 kr som gräns för den allra högsta marginalskatten. Inräknat arbetsgivaravgifter som i dessa inkomstlägen inte ger några förmåner alls, är skatten totalt drygt 70 procent på en inkomstökning över gränsen om kommunalskatten är 32 kr.

Högre gränser för 66-åringar

Den som fyller minst 66 år under 2017 kan ha en årsinkomst på upp till 478 100 kr utan att behöva betala statlig skatt med 20 procent. Att gränsen är lite högre för den som är 66+ beror på att de äldre får ett lite högre grundavdrag än yngre, innan själva skatten beräknas.

Den statliga skatten på 25 procent tas på 66-plussarens inkomst ut till den del den överstiger 670 600 kr under 2017.

Räkna exakt i VismaSkatteprogram

I skatteplaneringen i Visma Skatteprogram kan du alltid se exakt på kronan hur marginaleffekterna blir om du höjer inkomsten av arbete för olika personer.

Foto på Peter Samuelsson

Peter Samuelsson, Product owner - Visma Skatt, Enskild Firma. Business analyst - Taxation

  • 4,422 poäng 4k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 1
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.