Sälja firmans släp till annan firma

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad
Jag skall sälja firmans släp till en annan firma.
Hur funkar det med momsen?
Skall moms redovisas på kvittot?
Kan köparen lyfta momsen?
Hur skall jag bokföra försäljningen?
Jag har enskild firma och håller på att avveckla verksamheten.
Foto på Daniel

Daniel

  • 70 poäng

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 80,506 poäng 50k badge 2x thumb
förutsatt att du är momspliktig ska moms redovisas på kvittot.
Köparen kan lyfta momsen förutsatt att den är momspliktig.
Bokföring av försäljningen:
Om släpvagnen har ett bokfört värde vid försäljnnngen så ska det krediteras och skillnaden mellan bokfört värde och försäljningsvärde bokföras som en realisationsvinst/ realisationsförlust.

Mikael