Samfällighetsförening vs företag

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad
Hej!
Vi har en samfällighetsförening som har 72 andelar i en gemensamhetsanläggning, denna debiteras enl 1 andel/fastighet. Driftskostnad för varje fastighet debiteras utöver detta.
33 andelar består av privata ägare. 39 andelar ägs av ett företag.

Fråga:
1. Kan företaget dra momsen på sin del av kostnaden (föreningen fakturerar enl debiteringslängd)?
2. Kan företaget reglera sin del av kostnaden direkt med huvudleverantör av värme, vatten, va etc?
Foto på Pelle

Pelle

  • 70 poäng

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

  • 5,018 poäng 5k badge 2x thumb
Hej! För fråga nr 1 finns lite att läsa här: https://www.lrfkonsult.se/varatjanster/ekonomi-skatt/skatteradgivning/skatterad-fran-nr-1-aktuella-f...
Fråga 2. Tveksamt eftersom samfällighetsföreningen är den part som förvaltar gemensamhetsanläggningen, har tyvärr inget mer uttömmande svar
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 61,654 poäng 50k badge 2x thumb
1 Ja om föreningen är momsregistrerad , annars nej.
2  Ja om huvudleverantlören fakturerar direkt till föreyaget, men att betala direkt till huvudleverantören en del av det belopp de debiterar föreningen ger ingen avdragsrätt för momsen.. Det blir bara att betrakta som en delbetalning av den avgift  huvudleverantören debiterar sin kund .
 d v s föreningen.

Företagets avdragsrätt för moms begränsar sig till fakturor utställda av momsregistrerade avsändare, utställda i flöretagets namn.

Mikael