sammanslagning av kunder

  • 1
  • Problem
  • Uppdaterades för 5 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Önskar kunna byta kundnummer - Administration

Det händer att samma kund läggs upp flera gånger, detta gäller speciellt privatkunder.
Det vore bra om man kunde slå ihop kunderna när man upptäcker dubbletter för att få en mer korrekt statistik på kunden. Att radera den ena dubbletten tar ju bort statistiken.
Foto på daniel@waxthuset.nu

daniel@waxthuset.nu

  • 1,438 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.