Sänkt arbetsgivaravgift för skolungdomar i Visma Lön

 • 18
 • 2
 • Artikel
 • Uppdaterades för 4 veckor sedan
 • (Redigerad)
Från och med den 1 augusti 2019 införs en ny lag som innebär att ungdomar får sänkt arbetsgivaravgift. Syftet med den nya lagen är att främja extrajobb på helger och lov för skolungdomar utan att det inverkar på skolgången.

Den nya lagen gäller lön och andra ersättningar på upp till 25 000 kr per månad för personer som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år (det vill säga födda 2001 - 2003) och innebär att två tredjedelar av de totala arbetsgivaravgifterna tas bort så att arbetsgivaren endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21%.

Den ersättning som eventuellt överstiger 25 000 kr per månad ska arbetsgivaren betala full arbetsgivaravgift för.


I Visma Lön finns stöd för denna nya lag från och med version 2019.3.

Nedsättning av arbetsgivaravgift för ungdom väljs som typ av arbetsgivaravgift under Personal - Anställda, fliken Skatt och arbetsgivaravgift.


På lönebeskedet i Visma Lön beräknas arbetsgivaravgift med en reducering på den totala ersättningen. Detta görs även om ersättningen överstiger 25 000 kr per månad.

Här följer ett exempel på när en ungdom får ersättning över 25 000 kr i Visma Lön:

På lönebeskedet beräknas en reducerad arbetsgivaravgift på hela ersättningen.
30 000 kr x 10,21% = 3063 krPå kontrollistan i Lön 300/600 informeras man i detta fall att “Underlag skatt och arbetsgivaravgifter beräknar arbetsgivaravgiften med en reducering även på ersättning över 25 000 kr. Det finns därför en differens av arbetsgivaravgiften mellan Underlag skatt och arbetsgivaravgifter och Bokföringsunderlag”Bokföringsunderlaget beräknar däremot arbetsgivaravgiften korrekt.
En reducerad arbetsgivaravgift beräknas på ersättning upp till 25 000 kr och resterande ersättning över 25 000 kr beräknas med full arbetsgivaravgift.

25 000 kr x 10,21% = 2552 kr
5000 kr x 31,42% = 1571 kr
Totalt: 4123 krI Arbetsgivardeklaration på individnivå rapporteras korrekt beräknad arbetsgivaravgift för individen till summeringen i huvuduppgiften, det vill säga en reducerad arbetsgivaravgift beräknas på ersättning upp till 25 000 kr och resterande ersättning över 25 000 kr beräknas med full arbetsgivaravgift.
Foto på Susanne Karlsson

Susanne Karlsson, Application Specialist Lön/Lön Anställd/Resa&utlägg

 • 524 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 2 månader sedan

 • 18
 • 2
Foto på sorensson

sorensson

 • 258 poäng 250 badge 2x thumb

hur beräknas arb.givaravgiften om man inte kodat om på den anställde till nedsättning av arb.givar.avg.?  kan man isf. ändra om innan man gör inbet. till skattemyndighet och skriva ut nytt bokföringsunderlag och AGI?
Foto på Susanne Karlsson

Susanne Karlsson, Application Specialist Lön/Lön Anställd/Resa&utlägg

 • 514 poäng 500 badge 2x thumb
Hej sorensson,

Från och med version 2019.3 kommer anställa födda 2001-2003 med automatik få inställningen för Nedsättning av arbetsgivaravgift för ungdom i Visma Lön.
Så har du versionen på plats då du tar ut bokföringsunderlag och AGI för lönekörning med utbetalningsdatum i augusti eller senare så kommer arbetsgivaravgiften beräknas korrekt.
Foto på AA

AA

 • 122 poäng 100 badge 2x thumb
Vad händer med en som är 14 år?
Foto på Susanne Karlsson

Susanne Karlsson, Application Specialist Lön/Lön Anställd/Resa&utlägg

 • 514 poäng 500 badge 2x thumb
Hej AA,

För en person som är 14 år betalar man full arbetsgivaravgift.

Vad gäller skatt däremot så kan den anställde lämna ett Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag (SKV 434) till sin arbetsgivare, om den anställde vet att den kommer att tjäna mindre än 19 670 kronor under år 2019.
I Visma Lön 300/600 kan man då som arbetsgivare göra inställning på den anställde under flik 4 Skatt och arbetsgivaravgift och i Nedre gräns för Skatt välja Skolungdom och studerande.