Se kundnummer i tidsredovisningen och anteckningar - Advisor

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Inte planerade
  • (Redigerad)
Vi vill kunna se kundnumret i "klockfunktionen" för tidsredovisningen eller i en tidigare skriven anteckning, nu ser man endast numret när man söker vid själva skapandet av tiden eller anteckningen, men inte när man sedan läser eller tittar på tidredovisningen.

Vi arbetar med flera system och kundnumret är det unika, just nu får man backa ur funktionen man står i för att söka igen.

Borde vara lättlöst att visa kundnumret inom parentes bakom namnet i alla rullister och rubriker.
Foto på The Accountant

The Accountant

  • 672 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 1
Foto på Helena Sjösten

Helena Sjösten, Service owner Visma Advisor

  • 900 poäng 500 badge 2x thumb
Hej!
Tack för din synpunkt. Detta är inget som finns inplanerat men jag sparar din synpunkt till framtida utveckling.

Med vänlig hälsning

Helena Sjösten