Semesterberäkning - Lön

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 17 timmar sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Beräkning antal sem-dgr vid årets slut =>

Förutsättningar: Semesterår 1/1-31/12 och 25 dgr semester, Vårdförbundet avtal med Fysioterapeuterna

=> Anställd började 29/1-18 , syssels-grad 75%,  4 dgrs-vecka, semester 8 dgr i juli-aug.   
=> Den 1/9 , syssels-grad 60%,  3 dgrs-vecka 

Vi har Vismalön 600 men endast lön lön inkl sem-ers är registrerat i programmet så vår redovisare har räknat i efterhand enligt följande =>   

Jobbade 75% 29 jan -31/8. Det ger 215 dagar x 25/365 = 14,7x0,75 = 11,04
1/9-31/12:  122 dagar x 25 = 3050/365 = 8,35 x 0,6 = 5,01 
5,01 + 11,04 = 16,05 = 17 dagar varav 8 är uttagna, så kvar blir 9 dagar 

 => Tycker det blir många dagar kvar och förstår inte riktigt att sysselsättningsgsgraden skall påverka antalet semesterdagar däremot har vi alltid innan justerat antalet dagar i förhållande till hur många dagar man arbetar/vecka så att det blir tydligt för den anställde hur många dagar som finns kvar att ta ut. Mkt tacksam för återkoppling så jag vet om det är OK, när jag räknar så får jag det nämligen till 7 dgr men jag sysslar inte med löner så känner att det vore bra att få återkoppling på detta problem.
Foto på Kristin

Kristin

 • 70 poäng

Publicerades för 2 veckor sedan

 • 0
 • 1
Foto på Christel

Christel

 • 5,844 poäng 5k badge 2x thumb
Jag skulle säga att pengen man får per semesterdag bygger på %-satsen per dag under intjänande året.
Däremot bygger inte antal dagar på %, utan på antal arbetsdagar man jobbar i veckan då semester tas ut. (vid nettosemester)
Om man har 25 dagars semesterrätt, så beror inte antal dagar på hur man tidigare jobbat utan på hur schemat just nu ser ut, när semesterdagar tas ut, hur många dagar man har. "Allt" bygger på att det ska bli 5 veckor totalt. Vet inte om detta gör dig klokare..
Alltså hur många nettodagar personen kan ta ut beror på hur schemat ser ut när personen tar ut semestern. Så när antal dagar per vecka förändras så förändras antal semesterdagar. Däremot blir då pengen högre per dag om antal veckoarbetsdagar minskas.
Foto på Mikael Magnusson

Mikael Magnusson

 • 622 poäng 500 badge 2x thumb
Om det är sammanfallande semesterår tänker jag så här:

* Semesterkvot är 5/4=1,25  (Intermittent 4 dgr/vecka)
180129-181231=337 dagar/365x25/1,25=18,46=19 bet dagar
8 dgr uttagna när anställd hade  rätt till 19 nettosemesterdagar räknas upp till bruttodgr för att sedan räknas ner till nya intermittenta kvoten.

* Semesterkvot 5/3=1,667 (Intermittent 3 dgr/vecka)
Uppräkning till bruttodagar = Uttagna dgr 8*1,25=10 dgr
Nedräkning till nya intermittenta schemat = 10 dgr/1,667=6 uttagna

180129-181231=337*365*25/1,667=14 betalda dagar.
14 bet-6 uttagna = 8 dagar kvar. (nästan 3 veckor)

Hade anställd arbetat hela året hade det blivit 9 dagar istället för 8.
Dvs exakt 3 veckors semester kvar att ta ut.
Nu blir det nästan 3 veckors semester kvar, detta p.g.a. anställd börjat i slutet på januari och inte tjänar in full semester under året.

Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

 • 9,502 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Kristin!

När jag räknar på det så får jag också det till 17 dagar, precis som du skriver i ditt inlägg.

Beräkningsformeln som programmet utgår ifrån när beräkning av semesterdagar görs ser ut enligt följande;

Beräkning av semesterdagar ((Anställningstid hela kalenderdagar – Ej semestergrundad frånvaro hela kalenderdagar) / Årets antal dagar) * Semesterrätt = Betalda semesterdagar

Vid innevarande semesterår tas hänsyn till Uttagna betalda semesterdagar och minskar då betalda semesterdagar.

Vid intermittent deltid Betalda dagar * (Genomsnittlig veckoarbetstid i dagar/ Veckoarbetsdagar vid heltid) = Semesterdagar netto

Semesterdagar avrundas alltid uppåt till hela dagar.

Ha det fint!

Moa
Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

 • 9,502 poäng 5k badge 2x thumb
Här går att ser hur samtliga semestervillkor beräknas i programmet.

Moa
(Redigerad)