Semesterberäkning - Lön

 • 0
 • 1
 • Fråga
 • Uppdaterades för 9 månader sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Beräkning antal sem-dgr vid årets slut =>

Förutsättningar: Semesterår 1/1-31/12 och 25 dgr semester, Vårdförbundet avtal med Fysioterapeuterna

=> Anställd började 29/1-18 , syssels-grad 75%,  4 dgrs-vecka, semester 8 dgr i juli-aug.   
=> Den 1/9 , syssels-grad 60%,  3 dgrs-vecka 

Vi har Vismalön 600 men endast lön lön inkl sem-ers är registrerat i programmet så vår redovisare har räknat i efterhand enligt följande =>   

Jobbade 75% 29 jan -31/8. Det ger 215 dagar x 25/365 = 14,7x0,75 = 11,04
1/9-31/12:  122 dagar x 25 = 3050/365 = 8,35 x 0,6 = 5,01 
5,01 + 11,04 = 16,05 = 17 dagar varav 8 är uttagna, så kvar blir 9 dagar 

 => Tycker det blir många dagar kvar och förstår inte riktigt att sysselsättningsgsgraden skall påverka antalet semesterdagar däremot har vi alltid innan justerat antalet dagar i förhållande till hur många dagar man arbetar/vecka så att det blir tydligt för den anställde hur många dagar som finns kvar att ta ut. Mkt tacksam för återkoppling så jag vet om det är OK, när jag räknar så får jag det nämligen till 7 dgr men jag sysslar inte med löner så känner att det vore bra att få återkoppling på detta problem.
Foto på Kristin

Kristin

 • 70 poäng

Publicerades för 9 månader sedan

 • 0
 • 1
Foto på Christel

Christel

 • 6,346 poäng 5k badge 2x thumb
Jag skulle säga att pengen man får per semesterdag bygger på %-satsen per dag under intjänande året.
Däremot bygger inte antal dagar på %, utan på antal arbetsdagar man jobbar i veckan då semester tas ut. (vid nettosemester)
Om man har 25 dagars semesterrätt, så beror inte antal dagar på hur man tidigare jobbat utan på hur schemat just nu ser ut, när semesterdagar tas ut, hur många dagar man har. "Allt" bygger på att det ska bli 5 veckor totalt. Vet inte om detta gör dig klokare..
Alltså hur många nettodagar personen kan ta ut beror på hur schemat ser ut när personen tar ut semestern. Så när antal dagar per vecka förändras så förändras antal semesterdagar. Däremot blir då pengen högre per dag om antal veckoarbetsdagar minskas.
Foto på Mikael Magnusson

Mikael Magnusson

 • 846 poäng 500 badge 2x thumb
Om det är sammanfallande semesterår tänker jag så här:

* Semesterkvot är 5/4=1,25  (Intermittent 4 dgr/vecka)
180129-181231=337 dagar/365x25/1,25=18,46=19 bet dagar
8 dgr uttagna när anställd hade  rätt till 19 nettosemesterdagar räknas upp till bruttodgr för att sedan räknas ner till nya intermittenta kvoten.

* Semesterkvot 5/3=1,667 (Intermittent 3 dgr/vecka)
Uppräkning till bruttodagar = Uttagna dgr 8*1,25=10 dgr
Nedräkning till nya intermittenta schemat = 10 dgr/1,667=6 uttagna

180129-181231=337*365*25/1,667=14 betalda dagar.
14 bet-6 uttagna = 8 dagar kvar. (nästan 3 veckor)

Hade anställd arbetat hela året hade det blivit 9 dagar istället för 8.
Dvs exakt 3 veckors semester kvar att ta ut.
Nu blir det nästan 3 veckors semester kvar, detta p.g.a. anställd börjat i slutet på januari och inte tjänar in full semester under året.

Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

 • 9,952 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Kristin!

När jag räknar på det så får jag också det till 17 dagar, precis som du skriver i ditt inlägg.

Beräkningsformeln som programmet utgår ifrån när beräkning av semesterdagar görs ser ut enligt följande;

Beräkning av semesterdagar ((Anställningstid hela kalenderdagar – Ej semestergrundad frånvaro hela kalenderdagar) / Årets antal dagar) * Semesterrätt = Betalda semesterdagar

Vid innevarande semesterår tas hänsyn till Uttagna betalda semesterdagar och minskar då betalda semesterdagar.

Vid intermittent deltid Betalda dagar * (Genomsnittlig veckoarbetstid i dagar/ Veckoarbetsdagar vid heltid) = Semesterdagar netto

Semesterdagar avrundas alltid uppåt till hela dagar.

Ha det fint!

Moa
Foto på Moa Lundberg

Moa Lundberg, Moderator

 • 9,952 poäng 5k badge 2x thumb
Här går att ser hur samtliga semestervillkor beräknas i programmet.

Moa
(Redigerad)
Foto på Mikael Magnusson

Mikael Magnusson

 • 846 poäng 500 badge 2x thumb
Hej hej

Som jag förstår det efter att ha kört 13 lönekörningar i ett testbolag samt ett semesterårsskifte.

Visma räknar genomsnittlig intjänade dagar under året som går.
Visma ger alltså den anställde 17+9 dagar såsom ni beskrivit.

När året är klart räknar den om och tittar på det sista intermittenta schema, använder semesterkvoten och räknar om. 

I juli är status:
19 betalda _ 0 uttagna _ 19 återstående.

I augusti är status:
19 betalda _ 8 uttagna _ 11 återstående.

I september är status: (Nytt schema)
17 betalda _ 8 uttagna _ 9 återstående.

Efter semesterårsskiftet:
De 9 dagarna blir 8 sparade vid omräkningen.
Foto på Cecilia Towner

Cecilia Towner, Moderator

 • 10,206 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Mikael Magnusson,

Du är inne på hel rätt spår.

Efter lönekörningen i augusti där status är 19 betalda,  8 uttagna och  11 återstående tänker programmet så här då en ändring av intermittent deltidsschema har skett så behöver nu värden räknas om.

Den gör då det enligt instruktionen i den skrivna hjälpen Beräkning av nettosemesterdagar»

De återstående 11 dagarna räknas först om till ett bruttovärde 11 x 1,25 = 13,75 avrundat till 14 återstående.
De 14 bruttodagar räknas sen tillbaka till nettodagar igen efter det nya schemat där den anställde istället arbetar 3 av 5 dagar. 
14 bruttodagar x 0,6 = 8,4 avrundat till 9 dagar vilket = är lika med de nya återstående dagarna.

I programmet har du även en förklaring till dessa beräkningar om du kollar under Utskrifter och spårning - Utskrifter - Semester - Nettosemestervärden. Denna utskriften visar då vilka olika scheman som har använts på den anställde och hur nettodagarna har räknats om.

Efter ditt semesterårsavslut är genomfört så beräknas det nya årets dagar endast enligt det nya schemats veckoarbetstid i dagar.

Ha en fin dag!
/Cecilia