Genomsnittlig sysselsättningsgrad vid ej semestergrundande deltidsfrånvaro - Lön 300/600

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 1 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)

Hej,


Har en fråga angående semesterberäkning då en anställd är föräldraledig. Så här är caset:


Vi har en anställd som har en anställning på 100% men jobbar numera ca 75%, det varierar. Semestervillkor 20 - 25 dgr. Lönen registreras som 100% lön med avdrag från de faktiska timmarna hon är borta.


Vid semesterberäkningen räknar programmet ut:

(365dgr-78dgr)/365*25=20 dgr


Så långt är jag med men det jag undrar över är om man även ska beräkna sysselsättningsgraden vid semersårsavslutet? KOmmer ju upp en sådan ruta.


I detta fall ser underlaget ut såhär:

Antal timmar: 2000 tim

3303 FL timavdrag (ej semg): -64tim

3307 FL dagsavdrag (ej semg): -56 tim

3311 FL kalenderavdrag (ej semg): -48 tim

3315 FL hel månad (ej semg): -304 =472 tim tot.


1. Ska sysselsättningsgraden då beräknas trots att det har gjorts avdrag för dagarna?

2. I så fall hur ska den beräknas?

Man kan ju beräkna enligt 2000tim-472 tim/2000tim= 76%

eller

2000tim-40 tim/2000=98 %

Eftersom de övriga timmarna är såkallade dagsavdrag som redan har påverkat antal dagarna i semesterberäkningen av antal betalda dagar ovan (78 kal.dgr).


Jag tänker att det kanske blir fel om man skriver in sysselsättningsgrad 76% och så görs en reducering av värdet på dagarna samtidigt som personen redan fått avdrag för 5 dagar..


Tack på förhand!


/ Camilla

Foto på Ccc

Ccc

  • 90 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Lisa Henriks

Lisa Henriks, Community Manager

  • 19,944 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Camilla!  


Om den anställde har ej semestergrundande frånvaro i hela dagar så ska antalet semesterdagar minskas, precis som du redan är inne på. Dessa dagar ska inte tas med i beräkningen för ändrad genomsnittlig sysselsättningsgrad. I avsnittet Semesterberäkning semestervillkor 20/21 - Månadslön med semestertillägg + rörliga delar finns en beräkning för antal semesterdagar.  

För dagar där den anställde har haft ej semestergrundande frånvaro del av dag så kan genomsnittlig sysselsättningsgrad räknas om. Det är företaget eller kollektivavtalet som bestämmer om den genomsnittliga sysselsättningsgraden ska räknas om vid ej semestergrundande deltidsfrånvaro eller inte. I avsnittet Ej semestergrundande deltidsfrånvaro hittar du exempel på hur sysselsättningsgraden ska beräknas. 


Kort och gott så kan man sammanfatta det som att ej semestergrundande frånvaro i hela dagar bara påverkar antalet semesterdagar, inte sysselsättningsgraden. Ej semestergrundande frånvaro del av dag kan påverka genomsnittlig sysselsättningsgrad om företaget eller kollektivavtalet har bestämt det, den frånvaron ska inte påverka antalet semesterdagar.