Semesterberäkning vid ny anställningsform och nya semestervillkor - Lön 300

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 4 månader sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Nettosemester i Lön 300

Vi har semester år som följer kalenderår.Vi tjänar in semestern för 2019 under 2018. Vi har 30 dagars semester.
Vi har en anställd som tom 30/6-19 jobbat 100%. Den anställde fyller 65 år den30/6-19. From 1/7-19 ska den anställde arbeta 80% måndag-fredag ochanställningen övergår i en tidsbegränsad anställning 190701-200630 efter dettaupphör anställningen.
Då den anställde endast jobbar 4 dagar i veckan skall semesterdagarna räknas omtill nettosemesterdagar (4*30/5=24) vilket ger 24 nettosesterdagar/år.
För perioden 1/1-30/6-19 har den anställde tjänat in 30/12*6= 15dagar.
För perioden 1/7-31/12-19 kommer den anställde att tjäna in 24/12*6=12 dagar.
Hur skall jag hantera detta i Visma Lön 300?
Ska jag lägga upp ett nytt anställningsnummer för den nya anställningsformenoch semestervillkoren?
Eller kan jag ändra anställningsform och semestervillkorpå befintligt anställningsnummeret? Kommer Visma Lön då att hantera allträtt såsom?
*När semester avhålls i juli-19 är dagarna intjänade under 2018- blir det rätt semestertillägg utbetalt, blir det rätt?
*Hur kommer den hantera semesterdagar som tjänas in under 2019 om jagändrar semesterätten till 24 dagar de 24 dagarna gäller ju först från 1/7-19 kommer det att blir rätt?
Foto på C Moreno

C Moreno

  • 82 poäng 75 badge 2x thumb

Publicerades för 4 månader sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.