Halva semesterdagar i Visma Lön 300/600

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 5 år sedan
  • Inte planerade
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Jag skulle uppskatta om man kunde justera så att anställda i Visma Lön 600 kunde ta ut halva semesterdagar, samt att man i de ingående balanserna kunde lägga in halva semesterdagar som sparade, utan att programmet avrundade uppåt.
Foto på MariaK

MariaK

  • 70 poäng

Publicerades för 5 år sedan

  • 1
Foto på maria

maria

  • 244 poäng 100 badge 2x thumb
Enligt semesterlagen räknas all semesterledighet i hela dagar. Det innebär att det inte går att ta ut exempelvis en halv semesterdag.
Foto på Tobias Runesson

Tobias Runesson, Fd Testledare - Visma Lön

  • 5,996 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Som maria skriver så är programmet uppbyggt utifrån semesterlagen med hela dagar. Däremot så får vi titt som tätt önskemål om halva dagar, eller att kunna ta ut semester i timmar. Det är inget som finns inplanerat i nuläget men tack för att du för fram dina synpunkter till oss!

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.