Semesterskuld behöver tas bort - Lön 300/600

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
  • Besvarad
  • (Redigerad)

Företagsägaren har inga semesterdagar och då skall det inte heller räknas semesterlöneskuld

Var gör jag inställningarna på detta?

Programmet räknar både semesterskuld och arbetsgivaravg på lönen

Foto på Monica

Monica

  • 160 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1
Foto på Laila

Laila

  • 13,504 poäng 10k badge 2x thumb
Ställ in på fliken anställda, semestervillkor 0 (noll), inget semestervillkor, så kommer ingen skuld med i bokföringsunderlaget.