Sjukavdrag först efter karensavdrag - Lön 600

 • 0
 • 2
 • Fråga
 • Uppdaterades för 7 månader sedan
 • Besvarad
 • (Redigerad)
Enligt vårt kollektivavtal ska vi först göra ett karensavdrag på 20% av veckoarbetstiden, för en heltidsanställd blir detta 8 timmar, därefter ska det göras avdrag på 20% (dvs skillnaden mellan sjuklön och sjukavdrag) När jag testade att lägga in en sjukdag i januari blir det både karensavdrag, sjukavdrag och sjuklön, vilket då är felaktigt. Dessutom blir beräkningen av karensavdraget fel för oss, ska inte vara 20% av sjuklönen utan 20% av genomsnittlig veckoarbetstid.
Är det bara vi som har detta i vårt avtal eller är det fler som har samma problem? Och hur kan man lösa detta?
Foto på Jenny

Jenny

 • 5,814 poäng 5k badge 2x thumb
 • frustrerad

Publicerades för 9 månader sedan

 • 0
 • 2
Foto på Anna Svensson

Anna Svensson, Content Producer - Löneområdet

 • 94,208 poäng 50k badge 2x thumb
Officiellt svar
Hej!

Efter att reglerna gällande sjuklön har ändrats har det kommit många olika sätt att se på beräkningen beroende på kollektivavtal. Branschföreningen för löneprogramleverantörer (SRF) har tagit fram en standard för beräkningarna och det är dem vi följer.

I Visma Lön har vi idag ett ospecificerat avtal och två specificerade.
För det ospecificerade avtalet har vi valt att lägga in standardformeln som gör att beräkningen blir korrekt för de flesta avtalen.

I stora drag finns det två sätt att se på karensavdrag:
 1. Karensavdrag som är 20% av sjuklönen för en vecka. Du får sjuklön från dag 1 i din sjukperiod.
 2. Karensperiod - Vilket innebär att 20% av din genomsnittliga veckoarbetstid är din karenstid. När du blir sjuk så får du ingen lön alls under denna tiden.

Vad detta innebär i praktiken
Exempel:
En anställd jobbar 8 timmar/dag - 40 timmar/veckan
Månadslön 30 000
Sjuk i två dagar, dvs 16 timmar totaltSumman av detta är i stort sett detsamma, det kan slå på något öre
Karensavdraget som görs minskar alltid sjuklönen och karensavdraget får aldrig bli högre än vad sjuklönen för sjukperioden är.

Vi kommer utöka hjälpavsnitten med info om hur beräkningarna ser ut och självklart se över hanteringen i löneprogrammet.