Sjuklön dag 15-90 - Lön 300/600

  • 2
  • Idé
  • Uppdaterades för 4 år sedan
  • Inte planerade
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Vi har kollektivavtal som säger att vi ska betala 10% sjuklön. I Visma lön 600 går det då att ändra till 90% avdrag. Kvar blir då 10% lön som bokförs på lönekonto istället för på sjuklön. För att kunna bokföra som sjuklön måste jag ställa in 100% avdrag och sen lägga in 10% sjuklön manuellt, så har jag i alla fall uppfattat det. Idag finns heller inget naturligt lönekonto inlagt avseende 10% sjuklön. Inget konto där det förklaras när och hur kontot ska användas som det gör på andra lönekonton.

Jag kollade runt lite och sjuklön 10% bokförs på ett sjuklönekonto, så jag förstår inte varför inte Visma lön 600 är upplagt för att hantera detta? Något som är på gång? annars hoppas jag det tas emot som en idé att förverkliga.
Foto på Daniel

Daniel

  • 120 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 4 år sedan

  • 2
Foto på KenArd

KenArd, Champion

  • 48,276 poäng 20k badge 2x thumb
Hej Daniel,
Det är snårigt värre i lönevärlden;)
I det här fallet säger avtalen som du skriver att man ska få behålla 10% i sjuklön men dom flesta visar ändå en formel för beräkning som gör ett 90% avdrag på lönen vilket ger 10% lön kvar.

Lite intressant att Försäkringskassan beskriver det så här:"Om du får behålla mer än 10 procent av din lön när du är sjuk minskas din sjukpenning med det överskjutande beloppet. Har du ersättning från en avtalsförsäkring räknas det också som lön".

Här beskriver man det inte som sjuklön utan som att behålla en del av sin lön.

Det finns inga krav på att dom här 10% ska bokföras mot ett sjuklönekonto  och jag tror att det i grund och botten beror på att det i avtalen också finns det som kallas kompletteringsregeln som innebär att man även har rätt till 90% på mellanskillnaden på 27812 kr (7,5 Basbelopp) och den faktiska lönen. Och då blir det riktigt komplicerat att inte använda metoden där man gör ett löneavdrag.

Jag håller dock med dig iaf, det kunde finnas en färdig löneart för 10% sjuklön kopplad till sjuklönekontot för dom som vill sköta det på det sättet.

MVH

Kenneth


Foto på annasarnehed

annasarnehed

  • 2,810 poäng 2k badge 2x thumb

Hej!

vi har precis som Daniel ett kollektivavtal som säger att 10% sjuklön ska betalas. Det har känts fel att använda Vismas 90%-iga ersättning men jag har låtit det vara så eftersom pengen ändå stämmer. Det jag upptäckte nu efter att ha läst inlägget är att de sjuklönekostnader som ska visas på arbetsgivardeklarationen och som Försäkringskassan kan ersätta ska inte innehålla sån ersättning som skjuter över normal sjuklön på 80% så se upp så er redovisning där inte blir fel.

mvh Anna

Foto på Joakim Loden

Joakim Loden, Fd Testledare - Visma Lön

  • 6,802 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Jag ber om ursäkt för sent svar i den här tråden. 

Precis som KenArd beskriver här ovan så har all information vi har förskansat oss kring de avtal som har den här hanteringen kring sjuklön/sjukavdrag visat på att det är just ett 90% sjukavdrag som görs. Alltså inte ett tillägg på 10% sjuklön. Detta styrks även av att all typ av sjuklön ska redovisas i ruta 99 på arbetsgivardeklarationen men försäkringskassan är här tydlig med att de som endast gör ett 90% avdrag så ska alltså inte resterande 10% redovisas i ruta 99 då detta inte är att se som sjuklön.

Vår ståndpunkt när det gäller lönearter i programmet är att vi endast lägger till lönearter som hjälper en stor mängd användare och kan ses som standardförfarande. Detta för att hålla programmet enkelt, överskådligt och så lätt att komma igång med som möjligt. Det finns därför inga planer i dagsläget på att införa denna typ av lönearter. Skulle det däremot visa sig att detta är någonting som fler efterfrågar så är vi givetvis öppna för att omvärdera vårt beslut.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.