Skanna kvitton och underlag

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 2 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Bifoga dokument - Resa & Utlägg

Jag har en fråga och det är om det inte är på gång att man kan skanna kvitton och koppla till reseräkningen? Det är alldeles för mycket manuellt arbete med dessa som det fungerar idag. Att skanna kvitton och hantera dessa digitalt känns som en självklarhet idag. Har ni detta på gång och i så fall när kommer detta?
Foto på Birgitta

Birgitta

  • 376 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

  • 0
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.