Skapa klickbar länk eller koppling mellan verifikationer (bokföringsposter)

  • 2
  • Idé
  • Uppdaterades för 1 månad sedan
  • (Redigerad)
I flera sammanhang skapar man verifikationer (eller bokföringsposter) som på ett eller annat sätt är relaterade till andra verifikationer. I Visma eEkonomi skapas automatiskt klickbara direktlänkar mellan verifikationer i vissa specifika fall, t.ex. när rättelser av bokföringsposter görs eller när en faktura betalas.

Jag skulle vilja ge som utvecklingsförslag att det skulle vara möjligt att som användare själv kunna skapa sådana direktlänkar till valfria verifikationer även i andra sammanhang. Detta skulle underlätta bl.a. vid revision och efterkontroll.

I dagsläget får hänvisningen skrivas in som text i beskrivningen, men det skapas ingen klickbar länk och verifikationen (eller bokföringsposten) som hänvisas till innehåller ingen information att det finns en annan verifikation kopplad till den.

Hoppas att detta kan vara något för framtida utveckling. Om funktionen redan finns, men jag har missat den, får ni gärna återkomma!


P.s. Att en uttrycklig hänvisning ska ske i samband med just rättelser av bokföringsposter anges explicit i bokföringslagen 5 kap. 5 § (se också Bokföringsnämndens vägledning till BFNAR 2013:2 (Bokföring), s. 27).


Foto på Nilsjohan

Nilsjohan

  • 608 poäng 500 badge 2x thumb

Publicerades för 1 månad sedan

  • 2
Foto på Sofia Johansson

Sofia Johansson, Moderator

  • 5,440 poäng 5k badge 2x thumb
Hej Nilsjohan,

Förstår smidigheten med ditt önskemål och tar det vidare. Det är dock inget som är planerat att införas nu. 

Ha det gott!

/Sofia