Skattekonto - utökad/automatiserad matchning av in- och utbetalningar

 • 1
 • Idé
 • Uppdaterades för 1 år sedan
 • Inte planerade
 • (Redigerad)
Denna idé avser matchning av händelser på skattekontot i Bank- och kassahändelser.
Jag önskar få en mer strömlinjeformad registreringen av in- och utbetalningar på Skattekontot.

Bakgrund
Idag när vi skall matcha in- och utbetalningar på skattekontot så blir arbetsgången:
1. Tryck på Matcha
2. Välj Bokföringshändelse Överföring mellan egna bankkonton
3. Välj bankkonto
4. Välj bankhändelse.

Problem
Med reservation för att vårt företag har en okomplicerad bokföring men det tycks mig som systemet indirekt redan vet vilken bankhändelse betalning på skattekontot borde matchas mot? I alla fall hos oss är det alltid bara en enda händelse som är aktuell. Med andra ord så går jag som användare igenom en massa steg för att få fram information som systemet redan har eller självt kan identifiera.

Förslag till lösning (Idé)
Att systemet själv letar upp passande bankhändelse och förväljer den för bokföring. Det vill säga visar den gröna Bokför knappen istället för att användaren skall ta omvägen via Matcha.

Kommentar
Som kanske märks av min olika idé-inlägg kring Bankkonto/Skattekonto så är jag ute efter att strömlinjeforma hela hanteringen under Kassa- och bankhändelser så långt det går.


Med reservation för att detta kanske redan fungerar för andra? Det kanske skiljer åt beroende på bank?
Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

 • 16,034 poäng 10k badge 2x thumb

Publicerades för 2 år sedan

 • 1
Foto på Lars R

Lars R

 • 10,370 poäng 10k badge 2x thumb
Jag känner inte alls igen mig i din beskrivning. Jag har aldrig någon överföring mellan bankkonton i samband med händelser på skattekontot.
Skattekontot påverkas vid varje registrering av arbetsgivaravgift och prel.skatt och vid inbetalning  från företagskontot.  Arb.g.avg  o prel.skatt registreras i samband med löneutbetalning och registrering av avgifterna hos SKV. Inbetalningen sker via vanlig betalning på SKV:s bankgiro och dyker upp som en bankhändelse.
Vad jag vet - men kan givetvis ha fel - så förekommer Grön knapp bara vid matchning mot faktura som systemet känner igen. Det känns riskfyllt om systemet ska känna igen andra typer av matchningar. Kan nog lätt bli fel.
Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

 • 16,034 poäng 10k badge 2x thumb
Tack Lars!

Hade inte tänkt på att grön knapp i princip alltid bara syns vid faktura (och momsredovisning) men nu när du skriver det...

Så vad jag "mellan raderna" egentligen kanske är ute efter är en generell utökning av matchningsfunktionen. Ur min synvinkel är den eventuellt ökade risken redan hanterad i och med att användaren alltid måste bekräfta systemets förslag genom att trycka på Bokför.

Du skulle se vad mer för matchningsideer jag har... :-) Skall bara formulera dem först.

Överföring mellan bankkonton som jag beskrev är den hantering Visma rekommenderar i sin officiella video om Skattekontot: Få full koll på skattekontot i Visma eEkonomi.

(Man får här komma ihåg att Skattekontot är ett av de olika bankkontona i Visma, även om det inte är ett bankkonto som sådant. Pengar från banken till skatteverket blir då en överföring mellan två "bankkonton".)
Foto på Lars R

Lars R

 • 10,370 poäng 10k badge 2x thumb
Hej Khedron
Trevlig konversation. Jag är allmänt rädd för att låta systemet automatisera mer. Det är redan alldeles för mycket som är låst därför att systemet förutsätter vissa inställningar, vissa konton, mm. Väldigt irirterande. Min filosofi är att allt ska vara öppet för användaren att ställa in hur man vill. Och i de fall man absolut måste låsa vissa inställningar så ska de redovisas tydligt i en separat tillgänglig instruktion. 
Det där med Bokför-knapp stör mig. Systemet visar ju inte vad som händer om man trycker Bokför. Och att inte trycka går ju inte heller - för man har ju ingen annan väg att hantera transaktionen.
Tyvärr har man valt ett videoformat som min webläsare, Chrome, inte kan läsa. Så jag förblir okunnig om Vismas tankar kring detta. 
Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

 • 16,034 poäng 10k badge 2x thumb
Tack detsamma (konversationen)! Misstänker att vi har delvis väldigt olika åsikter om en del saker men det förhindrar inte att man provar sina idéer på varandra.

Sidospår om Chrome: Jag undrar om det inte är något annat än själva Chrome som spökar hos dig? Vismas videos fungerar bra i Chrome hos mig och eftersom det är samma tillverkare/ägare av både Chrome och Youtube (Google) så tror jag inte att det är där ditt trassel med spela upp ligger. Någon plugin eller blockerare kanske? Eller gammal version av Chrome/OS?

Tillbaka till sakfrågan:  Bokför-knappen. Jo, det går att välja att inte göra Bokför. Om man trycker någonstans på den aktuella raden i kontoutdraget (men inte på själva knappen) så "fälls" den ut/nedåt och visar ytterligare en knapp, "Åtgärder". Där kan man välja att Ändra bankhändelsen eller helt enkelt Matcha (som den vanliga orange knappen). 

Eftersom det går att "backa ut" från en Bokför-knapp enligt ovan så tror jag personligen på att låta systemet komma med så mycket färdiga förslag som det bara går. Åt andra sidan så finns det också kunder som vill ha så lite styrning som möjligt.
För en sådan kund blir det förenklingen som jag vill ha ett-två extra steg som skall tas för varje rad som systemet tror sig kunna Bokföra direkt.

Det krångliga är väl att tillfredsställa båda sidor. Visst, det går att göra inställningar (slå av/slå på) för hur mycket man vill systemet skall föreslå men för många inställningar blir i sig självt ett bekymmer.
(Redigerad)
Foto på Jenny Sjöström Sannéus

Jenny Sjöström Sannéus, Application Specialist eEkonomi/Website/Webshop

 • 7,686 poäng 5k badge 2x thumb
Hej!

Förstår jag er rätt så önskar ni en bättre hantering av matchningen av bankhändelser på skattekontot? Precis som Lars skriver så är det i dagsläget bara vid hantering av fakturor som knappen Bokför kommer fram ifall programmet hittar någon som passar. 

Ha en bra dag :)
/Jenny
Foto på Khedron Wilk

Khedron Wilk, Champion

 • 16,024 poäng 10k badge 2x thumb
Svar ja!

För mig är mer omfattande färdig matchning = "grön knapp" på flera transaktioner = bättre matchning.

Jag anser att för det lilla företaget så borde i princip samtliga normalt förekommande transaktioner på Skattekontot gå, att med acceptabel bibehållen säkerhet, att ta fram färdiga konteringsförslag för = grön knapp. 

Jag är nog i sammanhanget nog att betrakta som rätt så radikal. :-) Sett ur radikalistens :-) synvinkel så ser det ut som följer gälland just skattekontot.

Jag kommer inte ihåg på rak arm, så följande kan vara fel men hur som helst...
De olika slags transaktioner vårt företag idag kan ha på Skattekontot är:

Inbetalning(ar)
Inbetalning av moms *
Inbetalning av personalskatt *
Inbetalning av arbetsgivaravgifter*
Inbetalning av prel. företagsskatt *
Inbetalning av slutskatt *

Skatteverkets reglering
Avdragen skatt 
Arbetsgivaravgifter  
Moms (avdrag eller att få tillbaka) 

Utbetalningar
Utbetalning av moms tillgodo *
Utbetalning av slutskatt (skatt tillbaka) *


* = transkation som i andra änden har med ett bankkonto att göra. Med andra ord, transaktionen finns med känt datum och känd summa både på Skattekontot och bankkontot.

När det gäller inbetalningar till Skattekontot så kan man ha som extra villkor att transaktionstexten/meddelandet skall överensstämma med transaktionstexten på skattekontoutdraget. (Upp till x antal bokstäver - jag är inte säker på om textlängden är samma hos alla banker.) 

När det gäller utbetalningar så ser man transaktionstexten på bankkontoutdraget att det den är en utbetalning från Skattekontot, även om man inte ser på själva transaktionstexten vad utbetalningen representerar. Det får man matcha/hämta på skattekontoutdraget (samma summa och datum, se ovan).

Detta skall helst gå att göra från båda hållen, både på bankkontoutdraget och på skattekontoutdraget. Det är ju samma information och samma villkor för färdig matchning.

Informationen finns redan idag i systemet, så varför skall jag som människa behöva peka ut den åt systemet?


Den revolutionära framtiden 
Skall man dra detta lite längre ändå - och nu går jag från att vara radikal till bli rent  revolutionär :-) - så hoppas jag att Skatteverket nån gång i framtiden erbjuder automatisk hämtning av skattekontoutdrag, precis som vissa banker har idag.

Den dagen det finns så ser jag ingen anledning till att jag som användare alls skall behöva bokföra något alls på Skattekontot i eEkonomi. Så länge alla transaktioner är normala kommer (enligt hur jag föreställer mig det ovan) alla knappar vara "gröna" och om det är så - varför skall jag alls behövs trycka på dem?
Istället borde systemet bara flagga för avvikande rader/transaktioner. Ungefär som jag idag får påminnelse om att det ör dags att göra vissa saker så en knapp för att "processa Skattekontot" och så får jag utfallet. 


Gäller alla bankkonton
För övrigt gäller hela detta inlägg även transaktioner på andra "bankkonton", inte bara skattekontot. Det finns rimligen ett antal situationer där systemet med hög grad av säkerhet kan ge ett färdigt matchningförslag (grön knapp). (Men bara för att jag påstår det så har jag självklart inget bra exempel här och nu. Smidigt. :-))


Jag tror att vinsten av att ha fler färdiga matchningar vida överstiger den potentiell  ökade risken av att systemet föreslår fel matchning. Ett sådan felmatchning kommer rimligen upptäckas rätt omgående för det kommer finnas annat som inte passar in längre. Och jag tror att framtida bokföring, för att inte säga dagens bokföring, måste flytta sig från att handla om kontroll till att handla om avvikelsehantering.
Foto på Lars R

Lars R

 • 10,360 poäng 10k badge 2x thumb
När det gäller grön knapp så är jag tacksam om ni visar den enbart när det är en "idiotsäker" matchning, exv faktura med rätt ocr-nr. Jag måste kunna lita på att matchningen är säker, annars blir det en försämring mot nu. Nu behöver jag aldrig dubbelkolla en grön knapp. Men om matchningen sannolikt är rätt då måste jag kolla varje gång för säkerhets skull.
När det gäller skattekontot anser jag att det är OK som det är. Flertalet av oss gör ju transaktioner på det kontot bara några enstaka gånger gång per månad. Då är det skönt att systemet inte automatiserar. Jag har dåliga erfarenheter av automatiska rutiner i Visma.