Skatten på ISK-konto blir 453kr på 100 000 för år 2019

  • 1
  • 2
  • Artikel
  • Uppdaterades för 11 månader sedan
  • (Redigerad)
Arkiverad och stängd

Denna konversation är inte längre öppet för kommentarer eller svar och communityns medlemmar kan inte se det längre.

Schablonintäkten för investeringssparkonto beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 1,00 procentenhet. Som lägst ska schablonintäkten beräknas till 1,25 procent av kapitalunderlaget. Statslåneräntan den 30 november 2018 var 0,51 procent.

Den fastställda statslåneräntan på 0,51 procent plus tillägget på 1,00 procentenheter blir högre än golvet som är satt till 1,25 procent. Detta innebär att 1,51 procent kommer att ligga till grund för beräkning av schablonintäkt för inkomstår 2019.På detta utgår sedan 30 procent i kapitalskatt, vilket betyder en skatt på 0,453 procent på kapitalunderlaget.

Exempel
Om du har 100 000 i kapitalunderlag ska du ta upp 1 510 kr i schablonintäkt. Skatten på detta är 30 procent, vilket då motsvar 453 kr.

Motsvarande skatt för år 2018 är 447 kr (0,447 procent).
Foto på Peter Samuelsson

Peter Samuelsson, Product owner - Visma Skatt, Enskild Firma. Business analyst - Taxation

  • 4,422 poäng 4k badge 2x thumb

Publicerades för 11 månader sedan

  • 1
  • 2

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.