Skatteverket upptäkt fel i deklerationen

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 11 månader sedan
  • Besvarad
I inkomstdeklarationen har ni redovisat nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar med x kr (punkt 3.17).

En finansiell anläggningstillgång får i bokföringen skrivas ner till det lägre värde som tillgången har på balansdagen. Den kostnad som uppkommer i resultaträkningen är normalt inte skattemässigt avdragsgill och ska återföras som en intäktspost i inkomstdeklarationen, skattemässiga justeringar punkt 4.3 b.

Jag har missat att få med beloppet, det ska ju stå samma belopp i 4.3b 
hur gör man med deklarationen och årsbokslutet?
Foto på tommy123

tommy123

  • 70 poäng

Publicerades för 11 månader sedan

  • 0
  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 80,506 poäng 50k badge 2x thumb
Man ändrar i inkomstdeklarationen men gör inget åt prsredovisningen

Mikael