Skicka fakturor till företag inom offentlig sektor - Webbfakturering

  • 1
  • 1
  • Artikel
  • Uppdaterades för 8 månader sedan
  • (Redigerad)
Från 1 april 2019 är det e-fakturor som gäller för dig som skickar fakturor till den offentliga sektorn. E-fakturorna ska följa den europeiska standarden, om inte någon annan standard har avtalats. När lagen börjar gälla den 1 april 2019, kommer lagkravet gälla de upphandlingar som påbörjats efter att lagen träder i kraft. Läs gärna mer om Lagkrav: e-faktura i offentlig sektor »

Visma Webbfakturering hanterar inte e-fakturor, och det innebär att du inte kan skicka elektroniska fakturor via programmet. Behöver du skicka e-fakturor kan du hantera det på följande sätt:


Registrera via kommunens portal
Vissa kommuner har en portal där du kan registrera dina fakturor. Fakturerar du flera kommuner får du gå in på respektive kommuns portal och registrera fakturan.

Registrera via InExchange portal
Via InExchange (vår samarbetspartner för e-fakturor) kan du skicka alla dina e-fakturor - oavsett till vilket företag/kommun det gäller. Du registrerar dig och därefter kan du skicka dina e-fakturor till alla de kunder du vill.
Kostnad: 49 kr/månad och 2 kr per faktura
Gå till InExchange portal »

Vi jobbar på en lösning
På sikt kommer vi ge dig möjlighet att skicka e-faktura. Tillsvidare hänvisar vi till alternativen ovan.
Foto på Mita Jonsson

Mita Jonsson, Content Producer - Administrationsfamiljen

  • 30,906 poäng 20k badge 2x thumb

Publicerades för 8 månader sedan

  • 1
  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.