Skicka faktura med e-post

  • 0
  • 1
  • Fråga
  • Uppdaterades för 5 år sedan
  • Kräver inget svar
I version 2014.0 är det ännu enklare att skilja på hur kunderna vill ha fakturan. Så här gör du för att snabbt få iväg fakturor som kunden vill ha på e-post:

1) Ställ in på respektive kund, på fliken 4 Utskriftsval, vilket utskriftsval som ska gälla för varje typ av dokument (Skrivare, PDF, Epost, Elektroniskt osv). Detta föreslås då på nya dokument för kunden.

*Ett tips är att ange normalvärden för utskriftsval i Företagsinställningar - Försäljning - Normalvärden, så anges det på nya kunder.
*Ett annat tips är att använda funktionen Massuppdatera på kunder, för att ställa in vilket utskriftsval som ska gälla för flera kunder.

2) På t.ex. en Kundfaktura ser du utskriftsvalet som föreslås för kunden längst ner till höger i bilden. Här kan du ändra tillfälligt men det är inställningen på kunden som föreslås i första hand.

*Ett tips är att göra inställningen på kunden 1 gång så föreslås rätt utskriftsval på alla nya dokument.

3) Vid utskrift av flera fakturor (intervall) visas hur alla fakturor i intervallet kommer skrivas ut/sparas/skickas när du trycker på knappen Skriv ut. De fakturor som du valt att skicka med Epost kan du välja att skicka med automatik via ditt lokalt installerade epostprogram, utan att de ska öppnas för redigering. Detta gör du under Inställningar.

*Ett tips är att ställa in vilken text som ska användas i epostmeddelandet. Detta gör du under Företagsinställningar - Företag - E-posttexter.

Ett sista tips:
Har du inte något lokalt installerat program så finns utskriftsvalet E-post via Autoinvoice.
Foto på Helene Struthers

Helene Struthers, Product Manager

  • 47,020 poäng 20k badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

  • 0
  • 1

Var först med att svara!