SLP - Automatisk kontering med skattesats

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 1 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Automatkontering - eEkonomi

Vid kontering av SLP vore det önskvärt med automatkontering av nuvarande skattesats som förslag.

Vidare vore det även bra om man kunde få välja som i mitt fall KI-Ställe, (anställda) så att jag konterar upp detta på respektive KI för kontroll i bokföring/deklaration etc.
Foto på Martin A

Martin A

  • 380 poäng 250 badge 2x thumb

Publicerades för 1 år sedan

  • 1
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 80,506 poäng 50k badge 2x thumb
Kolla i ditt program efter Automatfördelningar - så benämns det du söker i andra Visma - program.

Mikael
Foto på Martin A

Martin A

  • 380 poäng 250 badge 2x thumb
Det finns endast bokföringsförslag, dvs vilka konton men den kan inte räkna ut % sats av belopp att kontera upp
Foto på Martin A

Martin A

  • 380 poäng 250 badge 2x thumb
Samt, att kunna göra lika dant på leverantörsfakturor för det verkar inte gå alls idag.
Foto på mikael pettersson

mikael pettersson

  • 80,506 poäng 50k badge 2x thumb
OK 
Jag refererar till t ex Visma Adm 1000

MIkael

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.