Sortering av data i inbetalningsjournal utskriven till Excelfil - Visma Förening

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 5 år sedan
  • (Redigerad)
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Uppställning och summering på reskontralistorna och i journaler - Administration

När man tar upp en inbetalningsjournal på bildskärmen kommer alla data för debet respektive kredit på var sin rad. Det vore väldigt bra om den strukturen även följdes när man skriver ut journalen till en Excelfil. Nu kommer data på flera rader och dessutom läggs en del data i samma kolumn. Detta leder till att det blir i det närmaste omöjligt att sortera t.ex.efter inbetalningsdatum för att underlätta en avstämning.
Foto på Claes Bergqvist

Claes Bergqvist

  • 242 poäng 100 badge 2x thumb

Publicerades för 5 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.