Sortering av utbetalningsjournalen efter betaldatum

  • 1
  • Idé
  • Uppdaterades för 6 år sedan
Sammanslagen

Den här konversationen har slagits ihop med en annan. Se huvudkonversationen: Uppställning och summering på reskontralistorna och i journaler - Administration

Jag har ett önskemål i er nya version av Administration 1000.
Det vore bra om man kunde sortera utbetalningsjournalen efter betaldatum eftersom det skulle underlätta mycket när man skall pricka den mot huvudboken.
Foto på Gunilla Stenbacks

Gunilla Stenbacks

  • 1,566 poäng 1k badge 2x thumb

Publicerades för 6 år sedan

  • 1

Det finns inga svar.

Den här konversationen är inte längre öppen för kommentarer eller svar.